Profesní odpovědnost s unikátním rozsahem krytí od AIG


			Profesní odpovědnost s unikátním rozsahem krytí od AIG
28.6.2012 Produkty

Chartis pojišťovna zaujímá vedoucí pozici na trhu v oblasti inovací a nabízí řešení šité na míru dle potřeb klienta, perfektní servis při likvidaci škod, know-how v celosvětovém měřítku, adekvátní pojistné a dostatečnou kapacitu limitu pojistného plnění.

Nejinak tomu je i v případě nových pojistných podmínek profesní odpovědnosti, které jsou skutečně průlomové. Ať už se jedná o IT společnosti, agentury zprostředkující dotace z EU nebo reklamní či personální agentury, nové pojistné podmínky pojišťovny Chartis pokrývají jejich odpovědnost vyplývající z profesní činnosti téměř do nejmenšího detailu.

Pojištění profesní odpovědnosti poskytuje ochranu pro případ odpovědnosti za finanční škodu, kterou pojištěný neúmyslně způsobí třetí straně – nejčastěji svému klientovi - v souvislosti s odbornou činností, kterou vykonává. Právě Chartis ale doplňuje do standardního krytí zcela unikátní prvky:

  • porušení práv na ochranu osobnosti či soukromí,

  • porušení práv k duševnímu vlastnictví,

  • neúmyslnou pomluvu,

  • přenos počítačového viru,

  • odpovědnost s užíváním internetu,

  • podvodné jednání zaměstnance,

  • ztrátu dokumentů

Pokud se o nových podmínkách chcete dovědět více, je pro vás na níže uvedeném odkazu připraveno detailní webové rozhraní, na kterém můžete najít podrobné informace o tom, co všechno může být tímto pojištěním kryto, včetně příkladů z praxe.

http://www.chartisinsurance.com/domu_878_415786.html

Kontaktní osoba v Chartis: Marko Antič (email: marko.antic@chartisinsurance.com

Chartis

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS