Raiffeisenbank ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízí balíček podnikatelských rizik


			Raiffeisenbank ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízí balíček podnikatelských rizik
22.6.2015 Produkty

Raiffeisenbank připravila ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nový jednoduchý produkt šitý na míru malým a středním podnikatelům. Ti si tak od června letošního roku mohou k podnikatelskému účtu sjednat cenově výhodný balíček pojištění nejčastějších rizik, se kterými se v podnikání setkávají. Jedná se o jedinou nabídku mezi bankami na trhu, která jako balíček k podnikatelskému účtu nabízí současně
i pojištění majetku, pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti na věcech převzatých a také pojištění plateb.

„Je stále mnoho drobných živnostníků a podnikatelů, kteří význam pojištění podceňují. Přitom, pokud se u klienta v provozovně zraní zákazník nebo třeba vadný výrobek způsobí někomu škodu, mohou se dnes náklady na její úhradu vyšplhat až do milionů korun,“ říká produktová specialistka Raiffeisenbank Erika Víznerová a dodává: „Podobná mimořádná událost tak může mít na mnoho živnostníků a malých firem doslova fatální dopad.“

Raiffeisenbank se proto rozhodla přijít s balíčkem pojištění podnikatelských rizik, nabízeném společně s podnikatelským účtem, jehož výhodou je jednoduchost sjednání a příznivá cena. Klient neuzavírá samostatnou pojistnou smlouvu, nýbrž přistupuje do pojištění sjednaného na základě smlouvy mezi bankou a pojišťovnou.

Nabízené pojištění přitom funguje jako stavebnice, tzn. lze si vybrat jen určitá pojistná rizika, která podnikateli reálně hrozí. Pokud se pak klient rozhodne pro kompletní balíček, získá jej s 20% slevou,“ vysvětluje Erika Víznerová.

Pojištění majetku se vztahuje na hmotné nemovité a movité věci, přičemž maximální limit pojistného plnění je 200 tisíc Kč. K tomuto produktu je možné si sjednat také pojištění pro případ přerušení provozu, které pokryje fixní platby, zatímco se podnikatel může plně věnovat opravám a obnovení činnosti svého podnikání.

Pojištění odpovědnosti kryje náklady spojené s úhradou škody způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti. Limit pojistného plnění je zde 5 milionů korun. Výhodným doplňkem k tomuto produktu je pojištění odpovědnosti na věcech převzatých, které ošetří případné náklady na věcech, jež podnikatel převezme například k opravě či prodeji.

Jestliže podnikatel nemůže vykonávat svoji živnost třeba kvůli nenadálému úrazu, je výhodné mít sjednáno pojištění plateb, které v tomto případě pokryje veškeré pravidelné výdaje související s podnikáním. O platby za nájem, účty za energie, telefony, internet a další tak bude až na půl roku postaráno.

Zdroj: Raiffeisenbank

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články