Seriál pojištění finančních rizik: Pojištění GAP


			Seriál pojištění finančních rizik: Pojištění GAP
26.5.2015 Produkty

V dnešním článku pokračujeme v našem seriálu z oblasti pojištění finančních rizik. Tentokrát si představíme pojištění, které se používá v oblasti pojištění motorových vozidel. Pojištění GAP. Co to vlastně je? Jak takovéto pojištění funguje?

Zkratka GAP znamená Guaranteed Asset Protection tj. česky Garantovaná ochrana hodnoty majetku, v tomto případě vozidla. Jedná se o doplňkové pojištění ke standardnímu havarijnímu pojištění vozidel. Toto pojištění kryje finanční ztrátu pojištěného v případě totální škody nebo odcizení vozidla, která mu vznikne rozdílem mezi novou cenou, tj. pořizovací cenou vozidla a výší pojistného plnění z havarijního pojištění. Jde o to, že v případě totální škody získá pojištěný z havarijního pojištění pojistné plnění pouze ve výši časové ceny a nikoli ve výši pořizovací ceny, za kterou nové vozidlo koupil. A toto je přesně prostor pro pojištění GAP, které tento rozdíl kryje.

Příklad


Pokud si vezmeme za modelový příklad průměrné auto střední třídy např. Vokswagen Passat v trochu lepší výbavě, tak pořizovací cena nového vozidla se bude určitě pohybovat na úrovni 850.000 Kč. Za tři roky bude při normálním používání vozidla časová cena takového auta, tj. výše pojistného plnění z havarijního pojištění v případě totální škody, i při velmi optimistickém odhadu, maximálně dvoutřetinová - tj. 510.000 Kč. Takže v případě totální škody nebo odcizení vozidla klient o rozdílových 340.000 Kč fakticky přijde. Variantou k takovéto ztrátě, je právě pojištění GAP. Pro klienta jasné pozitivum. Pro prodejce vozidel, pokud je on tím, který prodej tohoto pojištění zprostředkuje, se jedná o možnost nabídnout svým klientům další doplňkovou službu a zvýšit tak retenci svých klientů, nemluvě o dalším příjmu z provize za prodej tohoto pojištění.

Varianty pojištění

V našem výše uvedeném příkladě jsme uvažovali o pojištění „pouze“ osobního vozidla. Ale pojištění lze samozřejmě sjednat i pro nákladní vozidlo či pro autobus. Další variantou, kterou některé z pojišťoven nabízejí, je možnost pojistit si v rámci GAP i spoluúčast z havarijního pojištění. Takže v případě totální škody získá klient od pojišťovny doopravdy úplnou kupní cenu vozidla – tj. časovou cenu z havarijního pojištění a v rámci GAPu mu pojišťovna bude krýt rozdíl, mezi časovou a novou cenou a k tomu, ještě celou spoluúčast, o kterou se mu snížilo plnění z havarijního pojištění.

Risk management

Základním faktorem pro ohodnocení rizika je pořizovací (nová) cena vozidla, která je určující pro stanovení pojistné částky (limitu pojistného plnění). Limitem pojistného plnění, jak jsme už uvedli výše, je rozdíl mezi novou, tj. pořizovací cenou vozidla a časovou cenou, tj. aktuální cenou vozidla v momentě pojistné události.

Prodej pojištění a pojistitelé

Distribuce je zcela standardní – všechny prodejní kanály, které využívají pojišťovny pro prodej havarijního pojištění, jsou samozřejmě využívány i v tomto případě – tj. vlastní obchodní síť, makléři, dealeři vozidel, splátkové společnosti, leasingové společnosti.

Toto pojištění nabízejí ve větší či menší míře všechny pojišťovny na českém trhu, které mají ve své produktové nabídce pojištění vozidel. (zdroj webové stránky jednotlivých pojišťoven). Jako zajímavost můžeme uvést, že na českém trhu jsou v tomto segmentu přítomni i Lloyd's a to skrze svého policyholdera – společnosti Defend Insurance.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články