Situace s uneseným Čechem vyzdvihuje důležitost pojištění únosu a vydírání


			Situace s uneseným Čechem vyzdvihuje důležitost pojištění únosu a vydírání
10.3.2015 Produkty

Prevence proti únosu je jasná. Nejezdit do nebezpečných oblastí. U zaměstnanců nadnárodních firem, jako v případě uneseného Čecha, je ovšem situace jiná a člověk by se měl vybavit alespoň vhodným pojištěním proti únosu a vydírání.

 

Únos Českého občana v Libyi není prvním ani posledním neštěstím tohoto druhu. S rostoucí radikalizací ozbrojenců na území Islámského státu, budou tyto útoky s největší pravděpodobností přibývat. Evropané jsou bohužel ideálními obětmi, protože je možné za ně získat výkupné nebo v tom horším případě zasít strach do evropské společnosti jiným způsobem. Bránit se proti něčemu takovému jde pouze prevencí a vyhýbáním se nebezpečným oblastem. To však v současné době nejde kvůli ropě a tak se mohou lidé cestující do těchto zemí alespoň pojistit. Jedním z řešení je v tomto případě Pojištění únosu a vydírání.

 

V České republice můžete tento produkt najít například v portfoliu pojišťovny AIG. Pojištění únosu, vydírání a krizových situací, poskytuje klientovi více než běžné pojištění únosu a vydírání. Poskytuje pojistnou ochranu pro široké spektrum hrozeb namířených proti společnosti, zaměstnancům, jejich rodinám a soukromým osobám.

 

Z hlediska charakteru a komplexnosti existuje mnoho forem vydírání. Cílem obvykle bývají jednotlivci, produkty organizací, procesy, IT systémy, duševní vlastnictví a další důležitá aktiva společnosti.

 

Únos pro výkupné je nejznámější formou vydírání, příznačnou pro oblasti s vysokými rozdíly životní úrovně a bohatství obyvatel, s vysokou kriminalitou, existencí teroristických skupin, nedostatečně vyvinutým právním systémem a vysokou úrovní korupce. Společnost by měla mít zájem postarat se o všechny své zaměstnance – nejen o osoby dlouhodobě působící v zahraničí, ale i o místní a cestující zaměstnance, subdodavatele a dokonce i o jejich rodiny.

 

Významné aspekty pojištění

  • Pojištění pracovních i soukromých cest
  • Libovolný časový rozsah pojištění - od pojištění v řádu dní až po dobu tří let
  • Rozsah nad rámec běžných rizik - do pojištění dokážeme zahrnout přerušení provozu, zmizení, hrozbu nutné evakuace a další události
  • Umbrella policy – rozsah pojištění roste s expanzí klienta
  • Územní rozsah celý svět
  • Pojištění je dostupné také pro dodavatele a subdodavatele, krátkodobé konzultanty, nevýkonné ředitele, dobrovolníky a stážisty

 

AIG spolupracuje s agenturou NYA International, která se specializuje na prevenci a reakci na krizové situace. Pomáhá redukovat a předcházet incidentům jako je únos, vydírání, zadržení, pirátství, nouzová evakuace, manipulace s nebezpečným výrobkem a dalšími bezpečnostními problémy.

 

V případě incidentu garantují konzultanti okamžitou reakci, poskytnutí odborných rad krizovému managementu klienta nebo rodině. Po celou dobu situace navíc budou tito odborníci k dispozici, aby ji pomohli dovést k úspěšnému konci. Služby zahrnují hodnocení rizik a zranitelnosti, vytváření bezpečnostních a krizových plánů i trénink bezpečnostního řízení. Konzultanti ročně řeší 80 – 100 případů únosu, vydírání, zadržení, pirátství, evakuace a další řadu souvisejících bezpečnostních incidentů.

 

Pokud sjednáváte pojištění tohoto typu, je součástí smlouvy i podrobný dotazník, který se zajímá nejen o země, do kterých cestujete, jaká jsou celková aktiva vaší společnosti, popis činnosti, zda máte významné postavení, ale formulář se zabývá i kybernetickými riziky a mnoho dotazů je směřováno na stav vašeho bezpečnostního softwaru.

 

Tento druh pojištění bude jistě v budoucnu stále více populární, neboť média, úspěšně šíří paniku a strach mezi občany evropských zemí. I nadále však bude tento produkt vhodný hlavně pro zástupce společností, stážisty, dělníky, novináře a ty, kteří do nebezpečných oblastí zkrátka musí.

Autor: Viktor Kořínek

Fotografie: thedebateinitiative.com

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články