Současným trendem u životního pojištění je flexibilita


			Současným trendem u životního pojištění je flexibilita
29.9.2015 Produkty

Životní pojištění je variabilní produkt, který při správném nastavení provází klienta po celý život. Nejoblíbenější je takové životní pojištění, které umí krýt různá rizika a jehož parametry je možné měnit podle aktuálních životních potřeb klientů. Součástí pojištění bývá i spořicí složka, jež zhodnocuje vložené prostředky.

Aktuální trend v investičním životním pojištění spočívá především v pokrytí vážných rizik, které mohou potkat každého z nás, za rozumnou cenu, přičemž zhodnocování finančních prostředků stojí v pozadí.

Lidé význam životního pojištění dlouho podceňovali, nyní se situace lepší a vedle bolestného za drobné úrazy myslí také na zajištění pro případ vážných životních situací.

Představitelem flexibilního pojištění je například FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny. FLEXI se plně přizpůsobí potřebám klientů – mohou na smlouvě pojistit dvě dospělé osoby a až pět dětí, přidávat a odebírat osoby, upravovat rizika i pojistné částky, upravovat výši pojistného atd.). Do stávajících smluv FLEXI pojišťovna klientům automaticky implementuje novinky a vylepšení. Letos například rozšířila výčet diagnóz u velmi vážných onemocnění bez navýšení ceny a do dalšího roku jsou v plánu další výhodná rozšíření.

Zajímavosti o životním pojištění z výzkumů Pojišťovny České spořitelny: 

  • Polovina z nás si sjedná první životní pojištění, které mu poradce nabídne.
  • Více než polovina lidí není pojištěna.
  • Češi tvrdí, že na pojistky jim nezbývají peníze. Ale polovina těch, co tvrdí, že nemají peníze, kouří.
  • Nejsilnější motivy pro sjednání životního pojištění: narození dítěte a vážná událost v rodině.
  • Osmdesát procent všech závažných onemocnění tvoří rakovina, mrtvice, infarkt a ledvinové selhání.

Kdo častěji uzavírá životní pojištění – muži nebo ženy?

Poměr počtu pojištěných mužů a žen je vyrovnaný, ale pojistky stále v převážné většině případů sjednávají muži jakožto živitelé rodin (byť se i tento aspekt v posledních letech smazává). Ženy pak častěji na smlouvách pojišťují své děti. Pojistné částky se odvíjejí od konkrétní životní situace (žena na mateřské je pojištěna v porovnání s partnerem na mnohem nižší částky; pokud oba pracují, pojistné částky se vyrovnávají). Řádově se pojistné částky za pojištění smrti u mužů a žen liší cca o 20 procent (ve prospěch mužů). Lidé si stále více uvědomují, že je důležité se pojistit pro případ vážných rizik a častěji se pojišťují pro případ invalidity a vážných onemocnění.

PCS_ZP_TB

FLEXI životní pojištění je flexibilní i při řešení nedostatku finančních prostředků

V průběhu pojištění se někdy může stát, že se klient dostane do složité životní situace a na pojistné mu nezbývají finanční prostředky. Co v takovém případě klientům radit? Předčasné ukončení pojistné smlouvy je pro klienta vždy nevýhodné. Zrušení pojistné smlouvy by proto pro něj mělo být vždy až poslední možností. Klient zrušením pojistky přichází o pojistnou ochranu i o peníze. Ve většině případů předčasného ukončení není vytvořena kladná kapitálová hodnota, a pojištění tak zaniká bez náhrady. V jiném případě je klientovi vyplaceno tzv. odkupné, které je ale vždy nižší než vložené prostředky. Při předčasném ukončení smlouvy také klienti platí sankční poplatek podle platného sazebníku. U Pojišťovny České spořitelny to je v současné době 350 Kč pro jednoho pojištěného a 500 Kč pro dvojici pojištěných. Klienti také musí pojišťovně uhradit případné dlužné pojistné. Dalším finančním nákladem pro klienta je, v případě že uplatňoval daňové odpočty, i jejich zpětné dodanění. Navíc uzavření nového životního pojištění je pak většinou za vyšší cenu, a to z důvodu vyššího věku a také případného zhoršení zdravotního stavu.

Proto by klienti měli nejprve hledat cesty, které je nebudou stát peníze a neztratí přitom úplně pojistnou ochranu. Tedy nejprve by si měli pojistné snížit, a pokud se jejich situace nevyřeší, mohou požádat o přerušení placení pojistného. Ukončení pojistky je až skutečně tou poslední možností.

Co klientům konkrétně doporučit v těchto případech:

  • Klient si může snížit pojistné až na minimum, které daná pojišťovna umožní. Požádá si o úpravu rozsahu pojištění – snížení pojistných částek či počtu rizik. Pojišťovna mu vystaví dodatek, ve kterém mu potvrdí nový rozsah a novou výši pojistného.
  • Vždy nemusí jít nutně o snižování pojistných částek. Pokud klient hradí pojistné vyšší než postačitelné na sjednaná rizika (dává něco navíc pro tvorbu kapitálové hodnoty, tj. spořicí složky pojištění), může požádat pouze o snížení na minimální postačitelné pojistné.
  • Klient požádá o přerušení placení pojistného. To lze po dobu, na kterou výše jeho již vytvořené kapitálové hodnoty stačí na pokrytí rizikového pojistného včetně poplatků.

 

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: Komerční sdělení: PČS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články