Tragické havárie letadel neovlivnily trh pojištění leteckých rizik


			Tragické havárie letadel neovlivnily trh pojištění leteckých rizik
30.9.2015 Produkty

Za poslední rok a půl se v letecké dopravě stalo několik závažných havárií. Oproti minulosti nebyly tyto nehody způsobeny technickými závadami součástek letadel, jak bylo dříve pravidlem. Na trhu pojištění leteckých rizik se přesto zásadní změny neočekávají. Celková poptávka po letecké přepravě se v roce 2014 celosvětově zvýšila o necelých 6 procent.

Mediálně nejznámější letecké nehody za poslední rok a půl měly jednoho společného jmenovatele. Nebyly způsobeny technickou závadou na letadle. Ať už sestřelení Boeingu Malaysia Airlines nad Ukrajinou nebo nehoda úmyslně způsobená pilotem Germanwings ve francouzských Alpách. V minulosti byly ovšem poruchy na letadlech nebo jejich součástkách nejčastějším důvodem letecké katastrofy. Ačkoliv v poslední době přichází ze světa celá řada poměrně negativních zpráv ohledně leteckých neštěstí, nejedná se o žádnou mimořádnou situaci. Zmíněné incidenty, stejně jako další obdobné, nemají a nebudou mít bezprostřední vliv na místní ceny pojištění,“ říká Libor Zych, Head of Casuality pojišťovny AIG v České republice.

Proč se ale nejedná o nic mimořádného? Protože k leteckým neštěstím dochází průběžně stále. Pouze nyní byly jiné příčiny. Přehled od roku 2010 ukazuje, k jak velkým škodám docházelo v minulosti:

počet leteckých nehod

Zdroj: Willis Airline Insight, březen 2015

Z výše uvedené tabulky je vidět, že v roce 2014 klesl počet menších nehod, ale vzrostl počet nehod s vyššími škodami.

Letecká přeprava je po krátkém útlumu opět na vzestupu. V roce 2014 vzrostla celosvětově poptávka po letecké dopravě o 5,9 % a celková kapacita se zvýšila o 5,6 %. Trh pojištění leteckých rizik kopíroval ekonomickou krizi, kdy od roku 2008 průběžně klesal. „Pojištění leteckých rizik se netýká pouze samotných strojů, ale i letišť a pozemních služeb nebo jednotlivých výrobců součástek. Česká republika je ve výši předepsaného pojistného mezi zeměmi s celkovými nižšími částkami. V roce 2013 dosáhlo celkové upsané pojistné částky 9,24 milionů dolarů. Nyní se dá očekávat, že výše předepsaného pojistného opět bude stoupat,“ doplňuje Libor Zych.

předepsané pojistné

předepsané pojistné2

Struktura pojištění leteckých rizik je často rozložena mezi více pojistitelů, tak aby nedocházelo k významnému zásahu například do finanční stability konkrétní pojišťovny. Výše pojistného se dá rozdělit do třech kategorií. Velké aerolinky se stovkami strojů se pojišťují na částku 2,25 miliard dolarů. Letiště na částky 1 – 1,5 miliardy dolarů. Dále jsou tu výrobci letadel a komponentů pro letadla. Výrobci velkých dopravních letadel jako je Boeing nebo Airbus jsou pojištěni na částku 2,5 miliardy dolarů. Naopak výrobci menší leteckých součástek na pojistné plnění od 10 milionů dolarů. „S oživením leteckého trhu jsme v České republice rozšířili nabídku pojištění leteckých rizik. Nově jsme zvýšili pojistný limit na jednu miliardu dolarů pro provozovatele letišť, leteckých služeb a výrobce leteckých součástek,“ dodává Libor Zych.

Zdroj: AIG Europe Limited

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články