UNIQA znovu optimalizovala a zprůhlednila Rizikové životní pojištění


			UNIQA znovu optimalizovala a zprůhlednila Rizikové životní pojištění
17.7.2014 Produkty

Ačkoli zásadními úpravami program UNIQA v oblasti pojištění osob – Rizikové životní pojištění s dividendou - prošel loni v létě, už během letošního jara přistoupila pojišťovna k opětovné optimalizaci, aby pružně reagovala na aktuální potřeby na trhu. Cílem nových úprav bylo další zjednodušení nastavení pojistné ochrany pro různé životní etapy nebo události v životě klienta, zcela podle motta programu „Od produktu k řešení“. Tento koncept uplatnila UNIQA na českém trhu jako první a znamená odklon od tradičního prodeje produktů nebo produktových balíčků ve prospěch posouzení zcela individuálních potřeb každého zákazníka.

  • Filozofie „od produktu k řešení“ zachována
  • Výrazné zlevnění ceny pojištění úmrtí
  • Snížení sazeb a nastavení nových variant v pojištění invalidity všech stupňů
  • Unikátní pojištění horních končetin proti úrazu i chorobám
  • Vylepšené pojištění denních dávek v neschopnosti a pojištění dětí

Životní situace řeší RŽPD nadále ve třech úrovních:

  • Události s dlouhodobým až trvalým (finančním) dopadem
  • Události s dočasným vlivem
  • Nepříjemnosti nebo patálie s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Ta představují pro klienta zajímavý servis.

-     Součástí optimalizace je výrazné snížení ceny pojištění úmrtí, která patří nyní k nejlevnějším na trhu, a je přehledně uvedená na webu UNIQA. Byl zrušen vázací poměr mezi pojištěním úmrtí s konstantní a klesající pojistnou částkou, což významně zjednoduší nastavení potřebné pojistné ochrany zejména klientům, kteří potřebují zabezpečit sebe a své blízké v souvislosti s čerpáním hypotečního úvěru či jiným typem v čase klesajících finančních závazků.

-     U rizika invalidity lze volit krytí pro různé stupně. I v tomto segmentu došlo k úpravám sazeb ve prospěch klienta. Současně je UNIQA připravena v případě vážného postižení vyplatit část odškodnění až do výše 50 % zálohově pouze na základě doložení diagnózy, přestože rozhodnutí státní správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity doposud není známo. Pokud pojišťovna posoudí klientův stav jako méně závažný a zálohu odmítne vyplatit, nicméně SSSZ po uplynutí zákonných lhůt klientovi nakonec invaliditu příslušného stupně přizná, navýší pojišťovna klientovi plnění o mimořádný bonus.

-     Důležitou změnou je, že výplata pojistného plnění není nově vázána na přiznání invalidního důchodu, nýbrž pouze na přiznání invalidity příslušného stupně.

-     Komplexní pojištění horních končetin se nyní nevztahuje jen na následky úrazu, ale rovněž na následky rozšířeného počtu chorob (např. syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritida s postižením hybnosti drobných kloubů ruky, apod.). Je vhodné nejen  pro hudebníky, chirurgy, zubní lékaře či výtvarné umělce, ale i pro manuálně pracující, jako jsou např. kuchaři nebo řemeslníci. Současně byla zrušena výluka nemocí z povolání, které jsou nově rovněž kryty.

-     V investiční složce bylo poněkud sníženo povinné minimální měsíční pojistné a současně odstraněna povinná investiční složka vázaná na některá krytí rizik.

-     U pojištění dětí je nově zavedeno pojištění denní dávky při ošetřování dítěte, tzv. OČR. Tato dávka se vyplácí ošetřující osobě od prvního dne až do výše 60 % jejího čistého příjmu. I nadále je velká pozornost věnována dětské invaliditě a případné nesoběstačnosti postiženého ve věku do 18 let.

Již sedm let je Rizikové životní pojištění s dividendou (dále RŽPD) vlajkovou lodí pojištění osob UNIQA, díky pravidelné inovaci opakovaně oceňované v odborných soutěžích. Doposud si sjednalo smlouvy na 200 tisíc klientů s celkovým pojistným dosahujícím bezmála 1,7 miliardy korun.

Součástí je i nadále opce na navýšení pojistných částek pro případ úmrtí bez zkoumání aktuálního zdravotního stavu až o 25 % v předem definovaných přelomových situacích (sňatek, narození potomka, adopce, dosažení určitého věku, apod.).

I v nynější verzi je zachována unikátní riziková dividenda z názvu pojištění. Pojišťovny ve svém kmeni smluv životního pojištění dosahují lepších výsledků, než jaké odpovídají úmrtnostním tabulkám od ČSÚ. Ovšem část z ní byla nyní rozpuštěna rovnou do plošného zlevnění pojištění.

Zůstává i nástroj INVESTPLAN sloužící k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů koncem smluvní doby pojištění. Spočívá v automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších do konzervativnějších dluhopisových programů.

Pojistný program RŽPD je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může jeho prostřednictvím klient snižovat svoji daňovou povinnost.

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články