Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovních ruchu


			Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovních ruchu
10.7.2014 Produkty
Cestovní agentury budou muset podle vládního návrhu zákona u prodávaných zájezdů nově uvádět, která cestovní kancelář zájezd organizuje. Zvýšit se má i ochrana klientů cestovky v případě jejich úpadku. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bude moci zakázat cestovní kanceláři prodej dalších zájezdů či rozšiřovat smluv o zájezdu již uzavřených v případě nesplnění povinností vůči pojišťovně. Na svém webu také zveřejní seznam cestovních kanceláří pojištěných proti úpadku. Počítá s tím návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu, kterou včera schválila vláda. „Navrženými opatřeními dojde zejména k posílení ochrany spotřebitelů, tedy klientů cestovních kanceláří a cestovních agentur, v případě úpadku cestovní kanceláře a ke zlepšení jejich informovanosti,“ komentovala schválený materiál ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.
Cílem předkládaného materiálu je především uvedení zákona do souladu s občanským zákoníkem a živnostenským zákonem. Dále pak zvýšení ochrany zákazníka týkající se úpravy povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře tak, aby nemohlo ze strany pojišťovny dojít k omezení rozsahu pojistného plnění. V neposlední řadě pak úprava dozoru správních orgánů nad činností cestovních kanceláří a cestovních agentur a zavedení správního trestání včetně sankcí.
Zlepšit by se měla informovanost klientů cestovních kanceláří. U zájezdů prodávaných prostřednictvím cestovních agentur bude muset být jasně uvedeno, která cestovní kancelář zájezd pořádá. Podstatné informace o zájezdu budou muset být zřetelně uvedeny na stejné úrovni internetové stránky v případě prodeje zájezdu prostřednictvím internetu. Nově je zahrnut poukaz na zájezd do povinného pojištění záruky pro případ úpadku.
Ministerstvo na svých internetových stránkách také zveřejní seznam cestovních kanceláří, z něhož bude zřejmé, zda je CK pojištěna proti úpadku, u jaké pojišťovny či zda cestovní kancelář má zákaz uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat již smlouvy uzavřené. MMR bude nově moci zakázat v případě nesplnění povinností vůči pojišťovně prodej dalších zájezdů. CK budou muset také předkládat pojišťovnám před uzavřením smlouvy mimo jiné údaje o hospodaření a počtu zájezdů.
Novela má přimět cestovní kanceláře, aby se dostatečně pojistily proti úpadku. Zavádí proto minimální limity pojistného plnění, a to čtyři miliony korun pro cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy leteckou dopravou, a jeden milion korun pro CK prodávající například autobusové zájezdy. Podle platné právní úpravy nesmí být limit pojistného plnění nižší než 30 procent plánovaných tržeb z prodeje zájezdů.
Provozovatel cestovní kanceláře také bude muset vést evidenci o počtu prodaných zájezdů i výši tržeb za tyto zájezdy. Za nesplnění této povinnosti je možno uložit pokutu do výše 500.000 korun. Účelem zavedení této povinnosti je zvýšení spolehlivosti údajů, které cestovní kancelář poskytuje pojišťovně. Nově se doplňuje výslovný zákaz pro cestovní kancelář uzavřít smlouvu o zájezdu, pokud by jejím uzavřením došlo k překroční limitu pojistného plnění sjednaného ve smlouvě, porušením tohoto zákazu je správním deliktem krytým pokutou a odpovědnost statutárního orgánu zajistit, aby cestovní kancelář neporušila uvedenou povinnost.
Návrh zákona je totožný s návrhem zákona, který již byl schválen vládou v minulém roce a byl postoupen Poslanecké sněmovně (byl projednán v I. čtení). K dalšímu projednání již nedošlo v důsledku rozpuštění sněmovny. Pokud Parlament zákon schválí a podepíše jej prezident, měl by vstoupit v platnost od začátku příštího roku. Loni bylo v ČR evidováno podle údajů MMR 1018 cestovních kanceláří.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články