Zastupitelé si nyní mohou pojistit odpovědnost.


			Zastupitelé si nyní mohou pojistit odpovědnost.
18.2.2015 Produkty

Zastupitelé si mnohdy neuvědomují, že jsou odpovědní za svá rozhodnutí učiněná v rámci výkonu funkce a pokud svým nesprávným rozhodnutím nebo jiným jednáním způsobí škodu, jsou povinni ji uhradit. Slavia pojišťovna nyní přichází s osobním pojištěním odpovědnosti členů volených orgánů obcí a měst, které pomůže eliminovat rizika spojená s výkonem jejich funkce.     

Soudy řeší pochybení zastupitelů stále častěji

Po každých komunálních volbách přibývá případů, kdy jsou proti členům zastupitelstev uplatňovány nároky na náhradu škody, způsobené jejich chybným rozhodnutím nebo jiným jednáním v rámci výkonu jejich funkce. Tato praxe se u nás bohužel začíná stávat běžnou součástí politického soupeření. Soudní spory mohou trvat několik let, a i když se nakonec pochybení člena voleného orgánu obce nebo města neprokáže, celý proces přináší dotčenému mnoho nepříjemností i finanční výdaje.

Odpovědnost zastupitelů se rozšiřuje

Odpovědnost zastupitelů se rozšířila také v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Rozhodování soudů v případě pochybení zastupitelů přitom nebývá vždy zcela předvídatelné. Zastupitelé musí při výkonu své funkce zohledňovat mnohá hlediska, od politických přes etická či finanční, proto pro ně není vždy snadné učinit jednoznačně nejlepší rozhodnutí.

Při kterých jednáních nejčastěji vzniká škoda

Zastupitelé denně řeší řadu záležitostí, ze kterých plyne riziko, že svým rozhodnutím nebo jiným jednáním způsobí škodu. Nejčastěji se jedná o uzavírání smluv, veřejné zakázky, výběrová řízení a další běžná rozhodnutí spojená s chodem obce nebo města.

Zastupitelé se nyní mohou pojistit

Nové osobní pojištění odpovědnosti zastupitele, které přináší Slavia pojišťovna, kryje výše uvedená rizika. „Kromě přímých finančních škod stanovených v rozsudku nebo mimosoudním vyrovnání je možné z pojištění hradit také náklady na právní ochranu, náklady na šetření, pokuty a penále, náklady na trestní stíhání, náklady na osobní potřeby při zabavení majetku, náklady na poradce a další výdaje,“ vysvětluje Radek Žďárecký, generální ředitel Slavia pojišťovny.

Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena zastupitelstva se sjednává bez spoluúčasti s plněním až do výše 15 000 000 Kč.

 

Slávia pojišťovna

Zdroj: Slavia pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články