Živly a neaktuální pojistky. Dvojité nebezpečí pro majitele nemovitostí


			Živly a neaktuální pojistky. Dvojité nebezpečí pro majitele nemovitostí
23.7.2015 Produkty

Povodně, vichřice a krupobití jsou nejčastější pohromy, které v Česku způsobí dohromady tři čtvrtiny živelních škod na majetku. Obzvlášť v létě hrozí bouře s přívalovými dešti, které často přicházejí po vlnách veder. Podle České asociace pojišťoven má s pojistnou událostí způsobenou živly zkušenost 79 procent Čechů, mnozí přitom spoléhají na to, že vypořádat se se škodami jim pomůže pojištění. Mají pravdu, ale pojistku musí správně sjednat a udržovat ji aktuální. V opačném případě totiž může připravit pojistníkům nepříjemné překvapení – vyplacení peněz se nemusejí vůbec dočkat.

Správnému nastavení pojistky bychom měli věnovat náležitou pozornost. Špatně sjednaná či neaktualizovaná pojistná smlouva často způsobí, že pojištěnci dostanou vyplaceny nižší částky, než se kterými počítají. Týká se to značného počtu lidí. Více než třetina těch, kteří mají pojištění sjednané, nepovažuje za nutné upravit pojistnou částku ve své smlouvě v případě rozšíření domu nebo nakoupení nového vybavení a pojistné plnění pak není dostatečné,“ říká Dušan Šídlo, analytik finančně-poradenské společnosti Broker Trust a autor knihy o pojištění Život jako riziko.

Na co se při uzavírání pojistky a její revizi zaměřit?

Ujistěte se, že pojistka je uzavřena na částku, která pokryje kompletní opravy. Musíte znát skutečnou hodnotu nemovitosti, abyste nebyli tzv. podpojištěni a nedostali třeba jen půlmilionovou náhradu za zničený dům v hodnotě milionu. Zároveň je zbytečné pojištění přeplácet, protože pojišťovny vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti. „U některých pojištění je kromě sjednané pojistné částky nastaven maximální limit, do kterého pojišťovna za škody plní. V praxi víme o případu, kdy měl klient pojištěnou nemovitost na dva miliony korun, ale škody z důvodu povodně pojišťovna hradila jen do výše 50 tisíc korun,“ varuje Dušan Šídlo.

Aktualizujte pojistku podle úprav domu. Pojišťovny nemusí zohlednit provedené renovace, které nejsou uvedeny v pojistné smlouvě. Pokud je nemovitost zhodnocena například zateplením, vyplatí se tomu přizpůsobit i výši pojistky.

Často rozhodují detaily

Součástí pojistné smlouvy jsou vždy pojistné podmínky. Jsou tzv. základní, nazývané „všeobecné pojistné podmínky“ a podmínky doplňující. V těchto dokumentech se skrývají výluky a další opatření, která mohou plnění pojišťovny omezit. „Je velice důležité si všechny dokumenty beze zbytku pročíst, aby lidé věděli, proti čemu se vlastně pojišťují. Známé jsou smlouvy, kdy je celá nemovitost bez speciálního připojištění pojištěna třeba proti povodni či záplavě jen na částku pět tisíc korun,“ říká Dušan Šídlo.

Složité texty pojistných podmínek vyžadují značné soustředění. Pojišťovny také velmi detailně rozlišují mezi příčinami škod. Například mezi zásahem bleskem přímým a nepřímým. Přímý zásah nastává ve chvíli, kdy blesk zasáhne a poškodí nemovitost. Nepřímým zásahem se rozumí, pokud blesk udeří někam poblíž a poškodí spotřebiče. Pojištění se může vztahovat jen na jednu z variant.

Vždy platí, že „co je psáno, to je dáno“. Soustřeďte se na text smlouvy a ne na sliby, že pojistka je dokonalá. Důležité smlouvy či doklady oskenujte a uchovejte v digitální podobě například v emailové schránce.

Skutečné hrozby

Přesvědčte se, že se pojištění vztahuje skutečně na pohromy, které reálně hrozí. Základní balíčky pojištění nemusí obsahovat tu hrozbu, která je v dané lokalitě riziková. Typicky na starších smlouvách některé pojišťovny rozlišují mezi povodní a záplavou. Dům voda vyplaví tak jako tak, ale pojišťovna v případě záplavy nemusí vyplatit peníze majitelům domu pojištěného proti povodni a naopak. Povodeň nastává, pokud se voda dostane z koryt toků. Záplavou je třeba voda, která steče z kopce po průtrži.

Pojištění nemovitosti není to samé jako pojištění domácnosti. Pokud živly zničí dům, který je pojištěný pouze jako nemovitost, nemusí pojišťovna uhradit škody, které se staly třeba na vybavení kuchyně.

Nezapomínejte na pojištění venkovních budov, jako jsou garáže nebo dílny. Pojistit se dá i zahrada, což si mnozí zahrádkáři uvědomí až ve chvíli, kdy přijdou o úrodu kvůli kroupám či povodni.

Nová, nebo časová cena

Všímejte si, jestli uzavíráte pojištění na novou, či časovou cenu. Když přijdete třeba o televizi, v prvním případě pojišťovna vyplatí cenu za nový a srovnatelný model, v druhém případě vyplatí částku, která odpovídá ceně televize podle jejího stáří.

Při stavbě nebo koupi nemovitosti prostudujte povodňové mapy. V oblastech se zvýšeným rizikem povodní proti nim nemusejí pojišťovny vůbec pojišťovat. V ČR se to týká asi 30 tisíc adres.

To, že se proti povodni u jedné pojišťovny nepojistíte, neznamená, že se nepojistíte nikde. Některé pojišťovny povodňovou mapu nepoužívají, ale klientů se ptají, kolikrát je povodeň za 20 letech zasáhla. Díky odlišnému přístupu lze pojistit i nemovitosti, které jsou sice v povodňové zóně, ale například na vyvýšeném místě a voda ji v minulosti ještě nepoškodila,“ říká Dušan Šídlo

Zdroj: Dušan Šídlo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články