AXA nabízí pojištění, které vás každým rokem odmění vyšším bonusem


			AXA nabízí pojištění, které vás každým rokem odmění vyšším bonusem

Hledáte investiční pojistku na dlouhou dobu do budoucnosti? Se zajímavou nabídkou v podobě nového pojištění Kumulativ Life přišla na trh AXA. Nový produkt je určen právě především klientům, kteří chtějí investovat a pojistit se s dlouhodobým výhledem. Hlavní výhodou je každoročně se zvyšující věrnostní bonus, jehož výše není omezena horní hranicí. Investovat lze do čtyř aktivně řízených fondů, které byly pro produkt Kumulativ Life speciálně vytvořeny. Oddělený účet pro mimořádné pojistné pak zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje mimořádné vklady v průběhu pojištění.


Věrnostní bonus

Investiční životní pojištění Kumulativ Life nabízí kombinaci zajímavých investičních příležitostí a věrnostního bonusu, který lze chápat i jako vrácení části zaplaceného pojistného nebo jako každoročně rostoucí slevu z ceny pojištění. Základem pro výpočet je báze věrnostního bonusu, která odpovídá 105 % ročního pojistného sjednaného v době uzavření pojistné smlouvy.


Bonus je poprvé vyplácen na konci čtvrtého roku pojištění, a to ve výši 4 % báze, každoročně se poté výše bonusu navyšuje o jeden procentní bod. Například ve třicátém roce tak získáte již 30% bonus, a ve srovnání s bází věrnostního bonusu tak celkově dosáhnete zhodnocení 289 % (4,63 % p.a.) nad rámec zhodnocení prostředků ve fondech. Horní hranice výše bonusu přitom není stanovena.


Investiční možnosti

Významným benefitem pojištění Kumulativ Life jsou čtyři nové investiční fondy, jejichž investiční strategie je zaměřená na využití příležitostí, které nabízí současný finanční trh. Na výběr máte tyto fondy:

  • AXA GROWTH TRENDS BALANCED (vybalancované portfolio s výraznou růstově orientovanou složkou a stabilizačními prvky)

  • AXA DIVERSIFIED FUTURE (vysoko diverzifikované portfolio z hlediska aktiv, regionů i sektorů)

  • AXA TALENTED COUNTRIES (výrazně růstově zaměřené, regionálně široko diverzifikované akciové portfolio)

  • AXA MILLENIUM TRENDS (akciové portfolio zaměřené na klíčové trendy třetího tisíciletí, jako jsou rozvíjející se trhy, technologie, zdravotnictví či obnovitelné energie)


Investice jsou navíc chráněny dvěma typy zvýšené ochrany investic: realokací a zamykáním výnosů, u kterých dochází za předem definovaných podmínek k přesunu vložených prostředků do fondu s nízkým investičním rizikem.


Další výhody

Kumulativ Life umožňuje jednoduchý postup při mimořádných vkladech. Ty jsou vedeny na speciálním účtu, slouží pouze k investicím, a nemají tedy vliv na běžné pojistné ani pojistnou částku. Mimořádné pojistné lze investovat i do jiného fondu, než kam je alokováno běžné pojistné. Není třeba jej písemně oznamovat, stačí jen převést peníze na zvláštní bankovní účet a fond určit prostřednictvím specifického symbolu.


Zvláštní variantou pojištění Kumulativ Life je Kumulativ Life Plus, který nabízí věrnostní bonus již od prvního roku (bonus za první tři roky je vyplacený zpětně ve čtvrtém roce), a tím pádem i vyšší hodnotu investice na konci pojištění. Podmínkou je platba zvýšeného prvního běžného pojistného na začátku pojištění.


Jak vidno, výhod má nové pojištění Kumulativ Life celou řadu. Pokud o něj budete mít zájem i vy, stačí zajít na jakoukoliv pobočku skupiny AXA, nebo si sjednat schůzku na www.axa.cz.

Soutěžte s pojišťovnou AXA a vyhrajte skvělý iPad 2 !

AXA

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS