Jak navrhnout nejlepší životní pojištění pro ty nejmenší


			Jak navrhnout nejlepší životní pojištění pro ty nejmenší

Stačí sjednat jen úrazovou pojistku? A co když dítě vážně onemocní a rodič s ním bude chtít být doma ‒ kdo pak zaplatí jeho ušlý příjem? Adekvátní pojistnou ochranu dítěti zajistí životní pojistka. Mluvíme sice o pojištění dětí, ale jde vždy o ohrožení příjmu rodiče a o zaopatření dítěte v případě, že se rodičům něco přihodí.

Cena není všechno, srovnávejte i další parametry

U výběru pojištění se nerozhodujte pouze podle ceny. Podstatnější je, proti čemu pojištění dítě chrání. Podívejte se na rozsah a typ vážných onemocnění, které se z pojistky hradí. Odlišná je čekací doba – tedy období, po které dítě nesmí vážně onemocnět nebo být hospitalizováno (u úrazu žádná čekací doba není). Rozdíl je také v maximálních pojistných částkách i v počtu dní plnění. Pojišťovny u odškodného za úraz plní buď podle vlastních tabulek, nebo podle diagnózy.

Rozdílný může být i věk, do kterého děti u jednotlivých rizik pojistka chrání (např. Pojišťovna České spořitelny děti pojistí až do jejich 25 let bez jakýchkoliv výluk a omezení). Děti se, na rozdíl od dospělých, neřadí do rizikových skupin podle svého povolání (pokud již pracují) a podle sportovních aktivit, kterým se věnují. Volejbalista, který hraje nejvyšší soutěž, tak může být i ve 23 letech pojištěný za dětské ceny.

Zjistěte si, zda každému dítěti pojištěnému na společné smlouvě můžete sjednat jiný rozsah pojištění (jiná rizika i různé pojistné částky). Porovnejte v pojistných podmínkách část nazvanou Výluky, ať víte, na co se pojištění nevztahuje.

Pojistěte dítě co nejdříve

Miminko můžete pojistit hned po narození – tedy ve chvíli, kdy dostane rodné číslo (u některých pojišťoven až v 1 roce dítěte i později). Neotálejte s pojištěním, hlavně kvůli pojištění velmi vážných onemocnění. Některé pojišťovny u tohoto rizika nemají výluky na vrozené vady (standardně se neplní z toho, co vzniklo, bylo léčeno nebo diagnostikováno před počátkem pojištění).

Vyplatí se dítě připojistit na již existující životní pojistku (a nemusí to být nutně smlouva rodiče), je to levnější a pojistka kryje dítě i pro případ nemoci. Pojišťovna České spořitelny bohužel eviduje mnoho případů, kdy malé děti bojují s leukémií a jinými vážnými chorobami, včetně vrozených vad.

Jaká rizika sjednat a na jaké pojistné částky

Jak dítě dospívá, mění se i jeho potřeby, a vy byste podle nich měli pojistnou smlouvu upravovat. Od devíti let dítěte zvažte výši pojistné částky u pojištění hospitalizace. Dítě je samostatnější, a vy s ním již v nemocnici nemusíte být. Po patnáctém roce života se objevuje méně drobných úrazů, bohužel se zvyšuje riziko úrazů s trvalými následky.

Velmi vážná onemocnění – průměrná doporučená částka je 0,6 mil. Kč u každého dítěte. Pojistná částka by měla pokrýt 2‒3letý plat rodiče, který se by se o dítě v případě vážné nemoci staral. Porovnejte nemoci, na které se pojistka vztahuje. Například PČS pojistí 28 diagnóz, nechybí nemoci jako epilepsie, astma, všechny druhy rakoviny (vč. rakoviny v počátečním stadiu) nebo roztroušená skleróza (ta se objevuje už u 19letých mladých lidí).

Trvalé následky úrazu – průměrná doporučená částka je 1 mil. Kč u každého dítěte. Podle statistik úrazy hrozí hlavně dětem ve věku 3‒5 a 10‒14 let, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy se malé dítě opaří nebo na sebe něco těžkého shodí, jakmile začne chodit. A následky si může nést celý život. Sledujte % poškození, od kterého pojišťovna plní. Nezajímejte se jen o stupeň progrese, který pojišťovna nabízí (porovnejte je na konkrétním příkladu – zjistíte, že plnění může být u čtyřnásobné progrese stejné či vyšší než např. u osminásobné progrese).

Denní odškodné za úraz – průměrná doporučená částka je 300 Kč/den u každého dítěte.

Pokud se dítě aktivně věnuje nějakému sportu, mělo by být určitě pojištěné. Neberte ale pojistku jen jako bolestné – měla by pomoci hlavně u dlouhodobé léčby. Využijte možnost nastavení progrese – od určitého dne léčení úrazu vyplácí pojišťovna dvojnásobek, popř. trojnásobek sjednané denní dávky.

Hospitalizace – dnes se za pobyt pacienta v nemocnici neplatí, ale pojištění hospitalizace má u dětí stále své opodstatnění. A to ve chvíli, kdy dítě hospitalizují a rodiče s ním chtějí být v nemocnici. Denní dávka za pobyt v nemocnici jim hradí ušlý příjem, popř. náklady na dopravu nebo léky. Pojištění je navíc velmi levné.

Ošetřování dítěte – jde o alternativu k pracovní neschopnosti dospělého. Vyplatí se hlavně u malých dětí, se kterými musí být rodiče dlouhodobě doma. Rodič může čerpat dávku na ošetřování člena rodiny pouze prvních devět kalendářních dní.

Péče o zdravotně postižené dítě – alternativa k invaliditě dospělého – dětem stát invalidní důchod nepřiznává, přispívá na ošetřování závislé osoby.

Zkuste si nastavit smlouvu životního pojištění v přehledné kalkulačce.

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: PČS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Cestovní pojištění

Johanucha,  30. 12. 2015

I cestovní pojištění je u dětí hrozně důležitý, hlavně třeba na lyže. Super stránka na tohle je třeba http://www.klikpojisteni.cz/cestovni-pojisteni/ :)

RSS

Související články