Klienti ČP díky životnímu pojištění ušetřili za rok 2012 na daních více než 500 milionů korun


			Klienti ČP díky životnímu pojištění ušetřili za rok 2012 na daních více než 500 milionů korun

Více než 600 tisícům klientů odesílá Česká pojišťovna v těchto dnech doklad o výši pojistného zaplaceného v roce 2012 na jejich soukromém životním pojištění. Celková částka pro daňový odpočet za loňský rok dosáhla téměř 3,4 miliardy korun. Klienti České pojišťovny tak na daních mohou ušetřit v součtu více než 508 milionů korun.

„V případě, že klienti daňový odpočet využijí, uspoří v průměru více než osm set korun,“ upřesnil Martin Zemánek, ředitel Odboru produktového managementu životního pojištění ČP. Daňový odpočet připadá v úvahu pro všechny, kteří mají u České pojišťovny sjednané životní pojištění s trváním minimálně pět let. Současně k výplatě pojistného plnění dojde nejdříve v roce, v němž klient dosáhne hranice šedesáti let věku. Klienti si mohou od základu daně odečíst až 12 tisíc korun ročně.

„U pojištění s pevně sjednanou pojistnou částkou na dožití činí pojistná částka minimálně 40 000 Kč u smluv s dobou do 15 let, respektive 70 000 Kč u smluv s dobou nad 15 let,“ upřesňuje Martin Zemánek.

Na zaslaném potvrzení od ČP jsou uvedeny kromě identifikačních údajů klienta také číslo smlouvy a přesná výše pojistného, která může být použita ke snížení daňového základu. Při využití tohoto dokumentu jej musí pojistník opatřit svým podpisem. Tím potvrzuje, že s uvedenou částkou za roční pojistné souhlasí. Pokud by klient České pojišťovny z jakéhokoliv důvodu vyžadoval vydání náhradního dokladu o zaplaceném pojistném, může tak učinit na kterémkoli pobočkovém místě ČP po celé České republice. Samozřejmostí je možnost zažádat o vydání potvrzení na Infolince České pojišťovny 841 114 114 - následně bude dokument zaslán obratem elektronicky e-mailem nebo poštou.

Daňoví poplatníci, jimž přiznání o dani z příjmu zpracovává mzdová účtárna, musí podklady pro daňový odpočet za životní pojištění předat k vyřízení nejpozději do 15. února 2013. Ostatní, kteří podávají vlastní přiznání k dani z příjmu, uplatní potvrzení a daňový odpočet ve svém daňovém přiznání později, přesněji do 31. března 2013 (a do 30. června 2013 v případě, že využívají služeb daňového poradce).

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články