Na startu jsou nové produkty životních pojišťoven


			Na startu jsou nové produkty životních pojišťoven

Trh s životním pojištěním se blíží nasycení, přinejmenším alespoň co do počtu smluv. I to je jeden z důvodů, proč se začínají objevovat náznaky nové orientace pojišťoven. O některých nových směrech hovořil na semináři SmithNovak Filip Král, ředitel úseku pojištění osob z pojišťovny Kooperativa.

Podle Filipa Krále dnešní smlouvy trvají v průměru maximálně 10 let. Typická smlouva životního pojištění obsahuje spořicí složku, spíše nižší pojistnou částku rizika pro riziko smrti, široké pokrytí úrazových rizik a doplňkové pokrytí dalších životních a zdravotních rizik. To ale v budoucnosti nebude stačit. Trh bude brzy nasycen, přinejmenším co do počtu smluv, vysvětlil Filip Král.

„V blízké budoucnosti se zvýší konkurence v oblasti možného směřování individuálních volných finančních prostředků – ať již půjde o povinné, nebo o dobrovolné penzijní připojištění. Pro zachování zdravého pojistného trhu bude třeba aktivně vytvářet nové tržní příležitosti a začít s tím včas,“ uvedl.

Půjde především o pojištění, spojená s udržením životního standardu, jako je komplexní pojištění dlouhodobé invalidity včetně nižších stupňů závažnosti, rozšiřování škály pojištění závažných onemocnění včetně dříve nepojistitelných segmentů trhu, mezi které patří například pojištění diabetiků.

Další možností bude zajištění „lepšího servisu“ ve zdravotnictví. Ve většině případů se jedná o produkty dlouhodobého charakteru s tvorbou technických rezerv. Nezbytnou podmínkou je konsolidovaný trh s rozumnou fluktuací.

Zcela nové směry

Na startu jsou úplně nové produkty jako je pojištění dlouhodobé péče a komerční zdravotní pojištění. „Zatím si nikdo nedovede představit, že se ho něco takového bude týkat,“ přiznává otevřeně Filip Král z Kooperativy a dodává, že investovat bude nutné ještě v mládí a dlouhodobě, protože v šedesáti letech na něco takového bude pozdě.

Pojištění dlouhodobé péče

Jedním z takových produktů bude například pojištění dlouhodobé péče. Půjde o dlouhodobý produkt, který je rozšířený například ve Spojeném království a v Německu. Tento druh životního pojištění sebou přináší typicky nepříznivé podmínky reklamy. Aby šel produkt na odbyt, musí dojít v populaci ke změně myšlení.

Pojištění, které si lidé v mladém věku budou platit, jim ve vyšším věku může finančně pomoci překlenout situaci v případech, že budou závislí na pomoci ostatních lidí, ať už půjde o závislost lehkou, středně těžkou, nebo tzv. úplnou závislost.

V České republice bude mít takové pojištění návaznost na zákon o sociálních službách.

Reverse mortgages

Opačně nasměrovaná hypotéka – také to je typický seniorský produkt. Řečeno velmi zjednodušeně, zatímco mladí lidé prostřednictvím hypotéky splácejí nemovitost, tady dostanou možnost senioři „čerpat“ peníze z finanční hodnoty nemovitosti, kterou vlastní.

V České republice zatím podobný produkt ještě neexistuje.

Komerční zdravotní pojištění

Není sporu o tom, že komerční zdravotní pojištění bude potřeba.

Prvním důvodem je skutečnost, že vlivem demografického vývoje se snižuje počet přispěvatelů do systému zdravotního pojištění a na druhé straně roste počet „odběratelů“. Stárnutí populace rovněž umožňuje lidem dožít se „dražších onemocnění“.

Přežít logicky nemůže ani doposud obrovský rozsah státem hrazené péče. Podíl státních výdajů přesahuje 85 %, jde o široce hrazený rozsah péče, který je pro všechny stejný a bez velkých doplatků. I laikovi je jasné, že něco takového nelze dál udržet…

Nákladnost léčby neustále roste. Mezi léty 2000 a 2008 vzrostly náklady na zdravotní péči v České republice o 81 %! (Pro srovnání: v Německu to bylo o 41 %, v Rakousku o 38 %).

Náklady na dlouhodobou zdravotní péči rostou rychleji než česká ekonomika.  Zvyšují se náklady na léčbu chronických celoživotních onemocnění (cukrovka, srdce, cévy), vznikají nové náklady na dříve neléčitelná onemocnění, objevují se nové možnosti lékařské vědy, nové technologie a současně s tím rostou nároky na komfort péče.

Zdravotní pojišťovny logicky nemají finanční krytí na další nárůst nákladů, nejsou vytvořeny rezervy na budoucí výdaje.

A co mohou uchopit životní pojišťovny? „Mohou vytvořit produkty v souvislosti s uvolněním možnosti doplácet rozdíl mezi hrazenou a nadstandardní péčí. Nutnou podmínkou je ovšem pojistitelnost vyčleněných výkonů,“ vysvětluje Filip Král a uzavírá: „Bude nutné překonat obecný pocit, že vše je automaticky hrazené a odbourat nezvyk platit za nadstandardní servis.“

Hrozí, že krok od automatických plateb ke komerčnímu pojištění půjde jen těžko vysvětlit, takže velkou část nákladů spolyká práce s médii. Výsledek je i tak velmi nejistý – hrozí, že populace takový produkt nepřijme…

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS