Novinkou pojištění ProKaždýPád je denní odškodné za vyjmenované úrazy

Životní pojišťovna Wüstenrot právě uvedla na trh nové rizikové životní pojištění ProKaždýPád zaměřené na pojištění úrazu. Pojištěná dospělá osoba má v jeho rámci zdarma pojištěny pro případ úrazu také své nezletilé děti.

Wüstenrot ProKaždýPád je rizikového životní pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny s možností sjednání kvalitní pojistné ochrany pro případ úrazu. Novinkou je denní odškodné za vyjmenované úrazy.

Dvojnásobné pojistné plnění

U připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu s progresivním plněním vyplácí pojišťovna dvojnásobek pojistného plnění, pokud pojistná událost nastala v důsledku dopravní nehody.

Pojistná ochrana zahrnuje široký rozsah rizik, a to smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, vážné trvalé následky úrazu s doživotní úrazovou rentou. Sjednat lze také výplatu denních dávek při hospitalizaci následkem úrazu a denního odškodného za vyjmenované úrazy.

Pro uzavření pojistné smlouvy nevyžaduje životní pojišťovna Wüstenrot vyplnění zdravotního dotazníku.

Pro děti pojištěné osoby zdarma

V rámci pojištění ProKaždýPád získává pojištěná osoba zdarma úrazové pojištění Dětství pro všechny své děti ve věku od 6 měsíců do 18 let. Toto pojištění zahrnuje výplatu dvojnásobku pojistného plnění u připojištění trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, u tělesného poškození organismu výplatu pojistného plnění za všechny diagnózy způsobené jedním úrazem na rozdíl od denního odškodného a do třetice výplatu denních dávek od 1. dne pobytu v nemocnici ve výši až 150 korun na den.

Pojištění on-line

Stejně jako ostatní produkty životního pojištění Wüstenrot, lze pojištění ProKaždýPád sjednat on-line přes internet na www.wuestenrot.cz nebo po telefonu na bezplatné lince 800 22 55 55.

Wüstenrot

Zdroj: Wüstenrot

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články