Novinky v životním pojištění Wüstenrot


			Novinky v životním pojištění Wüstenrot

Inovované pojistné produkty Wüstenrotu obsahují zajímavé novinky za atraktivní cenu. Vybrané druhy životního pojištění lze od února sjednat online na nových webových stránkách www.wustenrot24.cz. Ukazuje se, že životní pojištění nemusí být drahé.

Za 2 Kč denně, tedy za 62 korun měsíčně lze uzavřít životní pojištění s pojistnou částkou ve výši 400 000 korun.


Wüstenrot ProSichr nabízí více možností

Hlavní výhodou rizikového životního pojištění Wüstenrot ProSichr je vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné již od 2 korun denně. Jeho další předností je, že průběhu pojištění lze libovolně měnit rozsah pojistné ochrany a přizpůsobit tak pojištění aktuálním rizikům pojištěné osoby.

Základní pojištění s konstantní pojistnou částkou nabízí 2 varianty - Klasik a Exklusive. Klasik je pojištění pro případ smrti obecně. Rozšířená varianta Exklusive obsahuje navíc pojištění újmy na zdraví v důsledku dopravní nehody, a to smrt úrazem, invaliditu třetího stupně a denní dávku při hospitalizaci.

Klienti, kteří splácejí finanční závazky jako např. hypotéku, úvěr ze stavebního spoření nebo leasing, uvítají tzv. ProSichr k úvěru s klesající pojistnou částkou a se zkrácenou dobou placení pojistného.


Wüstenrot ProBudoucnost s libovolně volitelným poměrem

Kapitálové životní pojištění ProBudoucnost je následníkem produktu Profesional a zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s garantovaným zhodnocením. Novinkou je možnost libovolně zvolit poměr mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků, který lze stejně jako dosud v průběhu pojištění kdykoliv změnit.

S bohatou škálou připojištění poskytuje komplexní ochranu v případě úrazu a nemoci, invalidního důchodu či vážných onemocnění. Jedním z atraktivních připojištění je i zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti.

Mezi hlavní výhody pojištění ProBudoucnost patří garantované zhodnocení ve výši 2,5 % kapitálové hodnoty pojištění, možnost nastavení libovolného poměru mezi pojistnou ochranou a spořením, daňového zvýhodnění, čerpání finančních prostředků v průběhu trvání smlouvy a vkládání mimořádného pojistného.


U pojistných produktů ProSichr a ProBudoucnost lze k základnímu pojištění sjednat tyto druhy připojištění:

 • vážná onemocnění

 • invalidní důchod

 • smrt úrazem

 • trvalé následky úrazu s lineárním plněním

 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním

 • vážné trvalé následky s rentou

 • tělesné poškození organismu následkem úrazu

 • denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu

 • denní dávka při hospitalizaci následkem nemoci

 • denní dávka při pracovní neschopnosti

 • zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnostiS připojištěním získává klient mimořádné výhody:

 • u připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody je klientovi vyplacen dvojnásobek pojistného plnění,

 • u připojištění trvalých následků úrazu je možný výběr výplaty pojistného plnění (lineární nebo progresivní plnění),

 • u progresivního plnění je při 100% stupni poškození vyplacen pětinásobek sjednané
  pojistné částky,

 •  při vážných trvalých následcích je klientovi vyplacena pojistná částka a dále dostává doživotní úrazovou rentu, která je každoročně valorizována o 4 %.

Wüstenrot ProGold je výhodnější

Nový ProGold je kapitálové pojištění s jednorázovým vkladem, s technickou úrokovou mírou 3 % a dobou trvání 4 roky.

Novinkou je možnost sjednání připojištění smrti následkem úrazu a trvalých následků s progresivním plněním.


Životní pojištění na wüstenrot24

Přímo přes internet na wüstenrot24 lze sjednat rizikové pojištění Wüstenrot ProSichr (varianty Klasik a Exklusiv) a kapitálové pojištění Wüstenrot ProBudoucnost s připojištěními smrti úrazem, trvalých následků úrazu s progresivním plněním a zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti. Třetím produktem nabízeným online je Wüstenrot ProGold s připojištěním smrti následkem úrazu a trvalých následků s progresivním plněním.

Wüstenrot

 

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články