Přes 160 tisíc klientů životního pojištění UNIQA ušetří na daních


			Přes 160 tisíc klientů životního pojištění UNIQA ušetří na daních

Během ledna rozeslala UNIQA pojišťovna svým klientům v soukromém životním pojištění více než 162 tisíc daňových potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2013. Meziročně stoupl počet rozeslaných dokladů o sedm a půl procenta. Daňově uznatelné pojistné zákazníků dosahovalo loni celkem bezmála 750 milionů korun.

Zákazník individuálního rezervotvorného životního pojištění UNIQA bude v daňovém přiznání průměrně odečítat ze základu za loňský rok asi 4 600 korun, zatímco loni to bylo ještě 5 100 korun. Pokles průměru o pětistovku je způsoben aktuálně vyšším podílem smluv s převahou rizikového pojištění, které není daňově uznatelné. Snížení rovněž dokládá pokles průměrných pojistných částek připadajících na smlouvu za účelem investice do budoucna.

Podle platného zákona lze odečíst od základu daně částku pojistného na soukromé životní pojištění v případě, je-li plátce pojistného současně pojištěnou osobou a je-li smlouva uzavřena minimálně na pět let s výplatou pojistného plnění nejdříve v 60 letech věku klienta. Maximální částka takto uplatnitelného odpočtu je 12 000 korun. Z porovnání se skutečným průměrným odpočtem za rok 2013 je patrné, že zákazníci životního pojištění ani zdaleka tohoto maxima nevyužívají.

Potvrzení UNIQA pojišťovny byla rozeslána poštou. Registrovaným zákazníkům jsou k dispozici i v elektronické verzi na klientské aplikaci myUNIQA dostupné on-line 24 hodin denně. Nebude-li mít klient své potvrzení z jakéhokoli důvodu k dispozici, může o něj požádat elektronicky na adrese zivot@uniqa.cz nebo telefonicky na linkách 225 393 760, 225 393 545 a 225 393 742. Bude zasláno obratem znovu.

Předkládá-li klient daňové přiznání finančnímu úřadu sám, odpočet zaplaceného pojistného uplatní při vyplnění daňového přiznání, ke kterému případně přiloží kopii nové pojistné smlouvy nebo pojistky a potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2013. Lhůta pro podání přiznání je do konce března 2014, resp. června 2014, využije-li služeb daňového poradce.

Provádí-li za klienta zúčtování záloh na daň jeho zaměstnavatel, podepisuje zákazník u svého zaměstnavatele prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod doloží před podpisem prohlášení případně kopii nové pojistné smlouvy nebo pojistky a potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2013. Musí tak učinit do 15. února 2014.

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články