Rizikové životní pojištění s dividendou od UNIQA prošlo dalším vylepšením


			Rizikové životní pojištění s dividendou od UNIQA prošlo dalším vylepšením

Od září je v nabídce UNIQA pojišťovny Rizikové životní pojištění s dividendou v inovované podobě. Cílem úprav je přizpůsobení odbytově úspěšného produktu novým požadavkům trhu a ještě flexibilnější nastavení pro různé fáze života. Inovovaný produkt nabízí do listopadu poslední šanci pojistit se za spravedlivé pojistné závislé na pohlaví pojištěného. Mezi více než dvaceti novinkami byly do produktu zařazeny čtyři nové druhy pojistné ochrany. Rozšířením prošla i nabídka investičních příležitostí. Do produktu je pro klienty zařazena opce na budoucí navyšování pojistných částek bez dodatečného zkoumání zdravotního stavu.

 

UNIQA provádí každoročně inovaci svého produktu Rizikové životní pojištění s dividendou (dále RŽPD), který je již pět let její vlajkovou lodí. Doposud si sjednalo smlouvy přes 110.000 klientů s celkovým pojistným přesahujícím jednu miliardu korun. Opakované up-grady přinesly v posledních třech letech pravidelná medailová umístění v klání produktů napříč trhem.

Letošní inovace se soustředily zejména na tyto oblasti:
  1. Pojištění pro případ invalidizace a dlouhodobé péče – nabídka byla rozšířena o krytí pro všechny stupně invalidity. Pojištění pro jednotlivé stupně invalidity je možné sjednat v balíčku nebo v kombinaci s životním pojištěním. Přitom dochází k úsporám pojistného díky tomu, že není pojistné za jednotlivé události započítáváno vícenásobně. V sazbách byl zohledněn i trend poklesu přiznávaných invalidních důchodů. Nově je součástí i připojištění dlouhodobé péče pro případy tzv. bezmocnosti a trvalejší závislosti na pomoci jiných osob.
  2. Speciální úrazové připojištění horních končetin bylo původně určeno primárně hudebníkům a chirurgům, ale mohou si ho uzavřít všichni, pro něž jsou ruce základním „nástrojem“ obživy, tedy například řezbáři, hodináři, malíři, apod.
  3. V nabídce investičních příležitostí došlo k doplnění nového investičního programu pro investory usilující o maximalizaci výnosů a akceptující zvýšené riziko.
  4. Prostřednictvím klientského portálu MyUNIQA může klient sledovat aktuální vývoj stavu podílových jednotek na internetu průběžně kdykoli, a může požádat i o provedení změn ve své smlouvě.

I v nynější verzi je zachována unikátní riziková dividenda z názvu pojištění. Pojišťovny ve svém kmeni smluv životního pojištění dosahují lepších výsledků, než jaké odpovídají úmrtnostním tabulkám od ČSÚ. Aktuálně je proto klientům připisována riziková dividenda v rozsahu 20 % úmrtnosti stanovené pro kalkulaci sazeb dle úmrtnostních tabulek ČSÚ.

 

Více na : http://www.uniqa.cz/home/01_obcane/00_zivot/04_IZP.php#tabs-2

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články