UNIQA Rizikové životní pojištění s dividendou v inovované podobě


			UNIQA Rizikové životní pojištění s dividendou v inovované podobě

Od nynějška je možné v UNIQA pořídit jedno z nejpopulárnějších pojištění osob -  Rizikové životní pojištění s dividendou – ve zcela inovované podobě. Cílem letošních úprav bylo maximální zjednodušení nastavení pojistné ochrany pro různé životní situace. Tento zájem je shrnutý do podtitulu nové mutace: „Od produktu k řešení“. Na rozdíl od dosavadního diktátu produktů, v němž si klient může pořídit „jen“ jednotlivé druhy pojištění, mění nový koncept tento přístup a klientovi nabízí řešení pro různé situace, kterým může být dospělý nebo dětský klient vystaven. Vedle rizikových složek prošlo úpravami ve prospěch zákazníka i investiční spektrum ve spořící složce.

Již šest let je vlajkovou lodí pojištění osob UNIQA Rizikové životní pojištění s dividendou (dále RŽPD), díky pravidelné inovaci opakovaně oceňované v soutěžích. Doposud si sjednalo smlouvy přes 160 tisíc klientů s celkovým pojistným dosahujícím bezmála jednu a půl miliardy korun.

Letos se produktoví manažeři UNIQA soustředili nikoli pouze na zlepšení jednotlivých krytí, nýbrž nejprve zkoumali různé životní situace představující pro pojištěného a jeho okolí nenadálou zátěž. Snahou bylo události rozčlenit podle závažnosti jejich dopadu a podle relevantního časového horizontu, během něhož je třeba se s nimi vyrovnat. Teprve v souvislosti s tím byla seřazena i rizika a důležitost jejich pokrytí. To přináší klientům lepší představu a snadnější rozhodování, protože struktura nabídky je sestavena jejich optikou.

 

Životní situace řeší RŽPD ve třech úrovních:

 

  • Události s dlouhodobým až trvalým (finančním) dopadem
  • Události s dočasným vlivem
  • Nepříjemnosti nebo patálie s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým krytím připravit. Ta představují pro klienta zajímavý servis.

V rámci tohoto tříúrovňového rámce nabízí UNIQA podle individuální preference zákazníka dvě různá řešení - komplexní a omezené s cenovou výhodou. Klient tak hned jednoznačně ví, za jaký rozsah si platí.

Letošní inovace se v oblasti pokrytí rizik soustředily zejména na tyto oblasti:

1.      Úprava krytí pro případ invalidizace do formy klesajících pojistných částek s možností fixace části pojistného plnění, která bude potřeba nezávisle na věku klienta pro případnou adaptaci v nové životní situaci (např. bezbariérová úprava bydlení). Zde došlo na základě nejnovějších údajů České správy sociálního zabezpečení ke snížení ceny.

2.      Možnost pojištění závažných onemocnění v cenově výhodné variantě kryjící 4 nejfrekventovanější diagnózy (rakovina, srdeční infarkt, by-pass, mrtvice). V oblasti pojištění denního odškodného doplněna možnost různých karencí, které toto krytí výrazně zlevňují.

3.      K dalším vylepšením patří flexibilnější nastavení pojištění pro případ smrti z pohledu výše pojistné ochrany v jednotlivých letech trvání pojistné smlouvy. Nové je i komplexní pojištění horních končetin, které se nyní nevztahuje jen na následky úrazu, ale rovněž na následky choroby (např. syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritida s postižením hybnosti drobných kloubů ruky, apod.).

4.      K nadstavbovým rizikům bylo přiřazeno pojištění občanské odpovědnosti pro všechny osoby v pojistné smlouvě,

5.      V nabídce investičních příležitostí došlo k doplnění nového investičního programu složeného z indexových fondů.

Součástí je i nadále bezplatné krytí pro případ narození vícečat i opce na navýšení pojistných částek pro případ úmrtí bez zkoumání aktuálního zdravotního stavu až o
25 % v předem definovaných přelomových situacích (sňatek, narození potomka, adopce, dosažení určitého věku, apod.).

I v nynější verzi je zachována unikátní riziková dividenda z názvu pojištění. Pojišťovny ve svém kmeni smluv životního pojištění dosahují lepších výsledků, než jaké odpovídají úmrtnostním tabulkám od ČSÚ. Aktuálně je proto klientům připisována riziková dividenda v rozsahu 20 % úmrtnosti stanovené pro kalkulaci sazeb dle úmrtnostních tabulek ČSÚ.

Zůstává i nástroj INVESTPLAN sloužící k utlumení rizika ztráty způsobené propadem akciových trhů koncem smluvní doby pojištění. Spočívá v automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších do konzervativnějších dluhopisových programů.

Pojistný program RŽPD je daňově optimalizován. Při splnění zákonem daných podmínek může jeho prostřednictvím klient snižovat své daně.

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články