UNIQA zavádí bonus pro malé jedničkáře mezi pojištěnými dětmi


			UNIQA zavádí bonus pro malé jedničkáře mezi pojištěnými dětmi

Nová verze dosavadního pojištění pro děti a mládež ve věku do 26 let MOTÝLEK je kombinací rizikových složek pro případ úrazu, invalidity, závažných diagnóz, dále spořící složky a nově i jedinečného bonusu pro žáky s nejlepšími školními výsledky ve výši rovnající se měsíčnímu pojistnému. Pojistné plnění se na konci pojistné doby vyplácí buď jednorázově, anebo ve formě pravidelného stipendia na podporu dalšího studia klienta.

Produkt investičního životního pojištění MOTÝLEK je určen pro děti i vnoučata. Rodiče nebo prarodiče se mohou rozhodnout vkládat měsíčně 300, 500 nebo 700 korun. V rámci rizikových složek je mladý klient pojištěn:

  • proti trvalým následkům úrazu s progresivním pojistným plněním od 0,5 % až do výše šestinásobku pojistné částky

  • na denní odškodné v případě léčení úrazu od osmého dne se zpětným plněním

  • pro případ vzniku těžké invalidity s výplatou renty do 65. roku věku klienta

  • pro případ závažného onemocnění pro 10 vyjmenovaných speciálních dětských diagnóz

  • v rámci zdravotního krytí na nemocniční denní dávky (včetně další částky 100 korun denně pro doprovázejícího rodinného příslušníka u dětí do 18 let), na náhradu výpadku příjmu pro ošetřujícího člena rodiny (OČR) podle jeho mzdy až do výše 1.000 korun denně (přičemž členové rodiny se mohou v péči střídat)

  • s TOP ASISTENCÍ, díky níž UNIQA zprostředkuje pro malé pacienty špičkovou zdravotní péči na předních specializovaných pracovištích v ČR

Novou motivační součástí produktu MOTÝLEK je speciální bonus pro premianty – doloží-li žák nebo student na konci školního roku samé jedničky na vysvědčení (nebo jejich slovní ekvivalent), obdrží od UNIQA pojišťovny za odměnu finanční prémii ve výši měsíčního pojistného.

Platí-li pojištění dítěti jeho rodič, který během smluvní doby zemře nebo je postižen invaliditou třetího stupně, převezme úhradu pojistného až do konce sjednané doby pojištění UNIQA.

Při vstupu do pojištění není třeba vyplňovat žádný zdravotní dotazník.

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články