Ze základu daně si klienti PČS díky životnímu pojištění mohou odečíst 1,5 mld. Kč


			Ze základu daně si klienti PČS díky životnímu pojištění mohou odečíst 1,5 mld. Kč

Pojišťovna České spořitelny rozeslala svým klientům více než 500 000 daňových potvrzení o zaplaceném pojistném na životním pojištění. Pokud tato potvrzení všichni využijí k uplatnění nároku na slevu na dani, sníží si daňový základ o více než 1,5 mld. Kč. Kdyby klienti využívali dlouhodobý spořicí nástroj v plném rozsahu jako své zajištění na budoucnost, mohli by si odečíst o 4,5 mld. více.

Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění má 79 % našich klientů, průměrně si od základu daně mohou odečíst 3 082 Kč, zhruba stejně jako v loňském roce,“ uvedl Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Vzhledem k tomu, že si každý občan České republiky může od daňového základu odečíst až 12 000 na životní pojištění a získat tak od státu na daních zpět 1 800 Kč, je patrné, že klienti odpočty nevyužívají naplno.“

Pojišťovna České spořitelny nabízí svým klientům volbu ve způsobu zasílání informací. Dokumenty mohou získat buď v papírové, nebo elektronické podobě. Pomocí aplikace Servis 24 tak bylo odesláno přes 700 potvrzení o zaplaceném pojistném ve formě e-dokumentu.

Maximální výše odpočtu je pro fyzickou osobu stanovena na 12 000 Kč ročně. Možnost odečíst si část zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů mají fyzické osoby, které splňují zákonem dané podmínky:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let;

  • pojistné uhrazené na riziko „dožití“ nebo na riziko „smrti nebo dožití“;

  • pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let;

  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou.

Na smlouvu, která splňuje podmínky zákona o daních z příjmů, může přispívat zaměstnavatel. Tento příspěvek na životní pojištění je osvobozen od plateb sociálního a zdravotního pojištění až do částky 24 000 Kč ročně. Tato částka platí dohromady na všechny příspěvky zaměstnavatele za životní pojištění a penzijní připojištění.

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články