Životní pojistka je finanční polštář ve vážných životních situacích


			Životní pojistka je finanční polštář ve vážných životních situacích

Životní pojištění, to je dlouhodobá smlouva mezi klientem a pojišťovnou. Smlouva, ve které se pojišťovna zavazuje klientovi vyplatit předem stanovenou částku za určitých podmínek. Kdy? Zjednodušeně ve chvíli, kdy se stane něco, co klienta ohrozí na jeho zdraví nebo na životě. Finanční pomoc v době, kdy to klient sám ze svých zdrojů a úspor nedokáže pokrýt.

„Životko“ je dlouhodobý finanční produkt, jehož primárním účelem je zabezpečení proti neočekávaným událostem (rizikům), která ohrožují naše zdraví a život. Klientovi má v případě nouze pomoci dorovnat životní standard, na který byl doposud zvyklý, a zároveň mu pokrýt nezbytné výdaje spojené s léčením.

V praxi to funguje takto: klient vážně onemocní a nemůže chodit do práce, pojišťovna mu pomůže dorovnat ušlý příjem; má pojištěný úvěr a zemře, pojišťovna za něj dluh uhradí a rodina nepřijde o střechu nad hlavou. Velmi pěkně je fungování životního pojištění znázorněné v tomto minutovém videu, nebojte se ho klientovi ukázat.

 

 

Sjednání pojistky a placení pojistného

Pojistku sjednává pojišťovna s pojistníkem, na smlouvě může být pojištěno více dospělých a dětí. Za pojistnou ochranu hradíme pojistné. A to buď běžně placené (pojistné se platí pravidelně v dohodnutých intervalech, např. měsíc, pololetí, rok) nebo jednorázově placené (je stanoveno na celou dobu pojištění). Kdykoliv v průběhu pojištění může klient na smlouvu vložit také mimořádné pojistné.

Prostředky, které pojistník vkládá do životního pojištění, se dělí na kapitálovou hodnotu (zhodnocuje se, je jedním ze způsobů finančního zajištění) a na složku pro krytí různých rizik (dožití, smrti, velmi vážného onemocnění, hospitalizace, nemoci…), třetí složku tvoří náklady spojené s existencí smlouvy (provize poradci, správa smlouvy). Kapitálovou hodnotu pojišťovna na konci pojištění klientovi vyplatí, prostředky zaplacené na rizikovou část zůstávají pojišťovně. Přesto je riziková složka hlavním stavebním kamenem a klient může investiční část pojištění zcela potlačit.

Kapitálová hodnota se může zhodnocovat buď fondem s garantovanou výší minimálního zhodnocení (uvádí se v procentech ročně, nyní je to max. 1,9 %, od července se sníží na max. výši 1,3 %), nebo v investičních fondech (pro klienty bývají připraveny různé strategie podle oblasti, do které se investuje, nebo si klient sám může ovládat rozložení do fondů), ve kterých může dosáhnout daleko vyššího zhodnocení, ale také se dostat do ztráty. Životní pojištění je jedním z možných nástrojů, jak zhodnocovat své finanční prostředky. Určitě by ale neměl být hlavní či jediný. Při tvorbě finančního plánu zohledněte vysoké počáteční náklady spojené se sjednáním smlouvy.

Když se nic nestane, jsou to nejlépe vynaložené peníze

Z pojistného zaplaceného na krytí rizik všemi klienty se vyplácí pojistné plnění (do pomyslné kupy peněz pojišťovna sáhne, pokud jsme pojištěni na dané riziko a něco se nám stane).

Nejvíce finančních prostředků si pojišťovna strhává v prvních letech trvání smlouvy, proto se nevyplácí pojistnou smlouvu rušit.

V České republice pojišťovny evidují celkem 3,5 milionu smluv, žije nás tu ale 10,6 milionu. Pojistit můžete kojence i důchodce. Prostor pro nový obchod tu je stále dostatečně velký.

Při výběru konkrétního pojištění je klíčové pečlivě zjistit, na co vlastně klient životní pojištění potřebuje a co od něj očekává. V tom vám i klientovi může pomoci tato přehledná pomůcka.

Infografika_ZP

Mějte přitom na paměti, že životní pojistka nemusí vydělávat. Hlavní je, že klientům finančně pomůže, až to budou potřebovat.

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články