Česká podnikatelská pojišťovna přišla zásluhou IFP o téměř 71 miliónů!


			Česká podnikatelská pojišťovna přišla zásluhou IFP o téměř 71 miliónů!
25.2.2013 Pojistný trh

Následky spolupráce České podnikatelské pojišťovny (ČPP) s Institutem Finančního Poradenství, a.s. (IFP) jsou odstrašujícím příkladem toho, jak by spolupráce neměla vypadat. Pojišťovna totiž přišla o rovných 70 936 118,33 korun. Teď jí však došla trpělivost.

Na začátku byla běžná dohoda o spolupráci při prodeji pojistných produktů, na konci je žádost o vyhlášení insolvence na IFP. „Tvořivost“ lidí od IFP totiž došla tak daleko, že si zprostředkovatelé začali nechávat peníze, které přes ně klienti posílali pojišťovně. „Byznys“, provozovaný na úkor ČPP běžel viditelně dlouho a úspěšně. Než se ovšem ucho utrhlo. Pojišťovna konečně sečetla škody a zjistila, že jde vskutku o nemalou částku.

Pojišťovna podala na Institut Finančního Poradenství, a.s. u Krajského soudu v Brně v lednu insolvenční návrh. Zda ovšem získá peníze zpět, je otázkou. Zdá se, že něco takového je téměř nemožné.

Historie spolupráce

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) uzavřela v dubnu 2006 s IFP mandátní smlouvu a zprostředkovatelskou smlouvu. Ty nahradily předchozí smlouvy, které byly uzavřeny již v roce 1999.

IFP se ve smlouvě zavazuje vykonávat pro ČPP činnost pojišťovacího agenta, za což společnosti náležela finanční provize.

Součástí smlouvy je povinnost pojišťovny vyplácet provize z uzavřených smluv. Pojišťovna si ve smlouvě vyhrazuje právo započíst si vůči nárokům na úhradu provize případný nárok na vrácení provize pro případ zániku pojistné smlouvy ve lhůtě 24 měsíců od jejího uzavření. Tedy zatím nic neobvyklého.

Ovšem až do chvíle, kdy nároky pojišťovny na vrácení vyplacených provizí převážily nad provizemi z uzavření nových smluv. Nároky IFP díky tomu už nebylo možné vypořádat vzájemným zápočtem. Nárok pojišťovny na vrácení vyplacených provizí se vyšplhal až na zmíněných cca 71 miliónů korun.

Do hry vstoupují směnky

Pan J.T. z IFP vystavil v roce 2010 vlastní směnku, v níž se zavázal vyplatit pojišťovně 5 miliónů korun českých. Dlužník ovšem ve sjednaný den pojišťovně peníze nezaplatil, takže Městský soud v Praze vydal v lednu 2012 směnečný platební rozkaz, v němž nařizoval uhradit dlužníkovi 1 milión korun do tří dnů spolu s úroky ve výši 6 % ročně z této částky, odměnou ve výši 3 333,33 korun a uhradit rovněž náklady soudního řízení ve výši 119 734 korun. Směnečný platební rozkaz nabyl právní moci 14. 2. 2012.

Možná pokračování znáte. Nebo alespoň tušíte. A tušíte správně: dlužník neuhradil do dneška ani korunu.

Dlužník tak ze směnky dál dluží pojišťovně částku 4 milióny korun spolu s úrokem z prodlení ve výši 6 % ročně a ze směnečného rozkazu částku ve výši 1 milión korun spolu s úroky ve výši 6 %, odměnou  3 333,33 korun a náklady na řízení ve výši 119 734 korun…

Sečteno a podtrženo: jak jsme již uvedli, IFP dluží pojišťovně celkem částku 70 936 118,33 Kč. Pohledávka je více než 30 dnů po splatnosti a dlužník ji viditelně není schopen uhradit. A ani v budoucnu s tím viditelně nepočítá.

Další věřitelé

Není žádným překvapením, že IFP dluží kromě pojišťovny peníze také dalším věřitelům.

Jde o fyzické osoby, které dluží pojišťovně peníze za splátky pojistného. Jednou jde o 28 000 korun, podruhé o 12 000 korun.

Došlo totiž  k tomu, že lidé, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu, uhradili peníze zprostředkovatelům, ale ti již peníze nepřeposlali na účet pojišťovny. Jednoduše si peníze nechali a na úkor pojišťovny se bezdůvodně obohatili. Jeden z nich dokonce uznal existenci svého finančního závazku, ale dluh nevyrovnal, a to ani částečně. A nehodlá ho zřejmě uhradit ani v budoucnosti.

IFP je v úpadku

Česká podnikatelská pojišťovna je přesvědčena, že dlužník (IFP) je v úpadku. Má totiž více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Pojišťovna proto navrhuje, aby soud vyhlásil úpadek IFP.

Důmyslně maskovaný podvod brněnské společnosti IFP se začal rozpadat již v roce 2010, když jí Česká národní banka, dozorčí orgán nad finančním trhem, udělila šestimilionovou pokutu za nekalé obchodní praktiky v období od března 2009 do prosince 2010. Definitivně se pak sesypal v únoru 2011, kdy ČNB zamítla návrh IFP na rozklad společnosti.

Jakkoliv zásah ČNB signalizuje směřování finančního dohledu správným směrem, sankce v podobě pokuty mohla přijít mnohem dříve, a ušetřit tím spoustě lidí problémy plynoucí z podvodných praktik IFP,” dodává k této kauze Tomáš Prouza, specialista Světové banky na ochranu spotřebitele a finanční gramotnost.

IFP svými nekalými praktikami podvedla stovky lidí, zejména studentů. Často na to doplatili rodiče, když za ně museli  a mnohdy dodnes musí platit nemalé částky. Jindy šlo pro změnu o maminky na mateřské dovolené, které si chtěli přivydělat...

Firma uzavírala se svými klienty, kterým zprostředkovala pojistnou smlouvu a kteří pro ni měli zájem vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, smlouvy dle § 51 občanského zákoníku, jejichž předmětem byl závazek klienta hradit po dobu prvních dvou let trvání jeho pojistné smlouvy lhůtní pojistné ve výši 2 000 Kč měsíčně. Tento závazek IFP zajišťovala tím, že klientům předkládala k podpisu směnku, znějící na směnečnou sumu až do výše 48 000 Kč Pro případ výpovědi pojistné smlouvy pak IFP stanovila smluvní pokutu ve výši 24 000 Kč nebo 48 000 Kč.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

SPOLUVINA ČPP

Samuel Kratochvíl,  17. 4. 2013

ČPP získala od IFP několik stovek pojistných smluv, které byly v naprosté většině vystaveny na minimální pojistné riziko a nastejnou pojistnou měsíční platbu 2.000 Kč.  Tedy smlovy podobné, jak vejce vejci!!! Z toho jasně vyplývá,že ČPP musela vědět, že IFP v žádném případě nezjišťuje potřeby klientů a jejich finanční možnosti tak, jak jí to ukládá zákon a že jde spíše o nezákonné finanční spekulace. Je možné, že někdo v ČPP měl finanční zájem, aby tyto smlouvy byly schvalovány a i ČPP byla tímto způsobem tunelována. Dále je však zarážející, že i když oficiálně ČNB bylo chování IFP označeno jako protiprávní, tak ČPP na oklamaných klientech firmou IFP tvrdě vymáhala a vymáhá plnění platebních podmínek takto nezákonně uzavřených pojistných smluv, místo toho, aby se sklienty snažila domluvit na  kompromisu např. změnou smlouvy dle zjištění skutečných potřeb klienta a jejich finančníc

RSS

Související články