Česká republika a Rumunsko se účastní prevence pojistného podvodu


			Česká republika a Rumunsko se účastní prevence pojistného podvodu
28.11.2011 Pojistný trh

Asociace pojistitelů v České republice a Rumunsku se v rámci mezinárodní smlouvy účastní společného boje proti pojistnému podvodu.

Z iniciativy the Croatian Insurance Bureau (Huo) byl v dubnu 2011 podepsán protokol o vzniku asociace Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, České republiky, Černé Hory, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Srbska a Slovinska. Další asociace pojišťoven ve střední Evropě by se měly brzy rovněž stát součástí této asociace.

Další rozšíření mezivládní spolupráce v oblasti pojistného podvodu, stejně jako zájem o účast ve zmíněném sdružení, představuje jasné uznání závažnosti problému pojistných podvodů a potřebu aktivního a systematického boje proti devastujícím účinkům těchto podvodů ve společnosti.

Chorvatsko učinilo významný krok vpřed v oblasti prevence pojistného podvodu na základě rozhodnutí Evropského parlamentu, díky němuž přijaly chorvatské pojišťovny návrh, aby do nového trestního zákoníku byly včleněny postihy za tyto činy. Díky tomu bude počínaje rokem 2013 příprava na podvodné jednání nebo čin samotný potrestána odnětím svobody. Cílem je zvýšit právní ochranu. Trestná bude rovněž snaha získat pojistné plnění z více pojišťoven za stejnou pojistnou událost.

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM.ru

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS