EIOPA trvá na postupném zavedení Solvency II v letech 2014-2016


			EIOPA trvá na postupném zavedení Solvency II v letech 2014-2016
2.10.2013 Pojistný trh

Evropský dohledový orgán nad pojišťovnictvím EIOPA vydal v pátek 27. září odpoledne očekávanou konečnou verzi pokynů k přípravné fázi Solvency II (SII). Předběžná verze těchto pokynů byla zveřejněna v březnu letošního roku za účelem konzultací se zástupci pojišťoven a dalších subjektů. Vydání konečné verze pokynů EIOPA k Solvency II je významným okamžikem pro pojišťovny. Dohledy jednotlivých členských států EU by ještě před koncem letošního roku měly posoudit, jak budou tyto pokyny implementovat.

Ačkoli v rámci přípravné fáze nedojde k plnému zavedení Solvency II, pokyny EIOPA počítají se zavedením následujících čtyř klíčových součástí SII v letech 2014-2016:

 

  • řídící a kontrolní systém
  • prospektivní hodnocení vlastních rizik (FLAOR, forward looking assessment of own risks)
  • povinnost předkládat informace národním dohledovým orgánům
  • předschvalovací proces na interní modely


EIOPA obdržela zhruba 4000 odpovědí na předběžnou verzi pokynů z letošního března a provedla celou řadu spíše menších úprav. Významných změn provedla EIOPA ve finálním znění jen několik, a to zejména v oblasti vykazování dohledu. EIOPA se například vzdala požadavku na kvartální report za 4. kvartál 2015, nicméně ponechala poždavavek na kvartální report za 3. kvartál 2015. Dále byla o dva týdny prodloužena lhůta na roční reporty (v rámci přípravné fáze 22 týdnů pro individuální a 28 týdnů pro skupinové reporty).

Povinnost provádět prospektivní hodnocení vlastních rizik (obdoba ORSA) a předkládat informace národním dohledovým orgánům EIOPA ukládá nejméně 80 % trhu, resp. v případě kvartálního reportu 50 % trhu měřeno tržním podílem nově s vyloučením poboček zahraničních pojišťoven. Některé národní dohledové orgány včetně České národní banky však zřejmě zvažují tuto povinnost rozšířit, například na celý trh.

Datum plného zavedení Solvency II k 1. lednu 2016 se ještě může revidovat s ohledem na pokrok projednávávání směrnice Omnibus II v Evropském parlamentu. Lhůty pro její projednání se již několikrát posunuly, byť poslední zprávy ze září naznačují určitý pokrok v některých klíčových otázkách.

Celkově lze říci, že EIOPA trvá na postupném zavedení významné části Solvency II v letech 2014-2016. Pilíř II má být zaveden téměř celý (řídící a kontrolní systém včetně významné části ORSA). Pilíř III je pro přípravné období navržen ve zjednodušené podobě, nicméně dohledu bude nutné již předložit všechny hlavní ukazatele. Pokud jde o pilíř I, solventnost pojišťovny sice nebude během přípravného období formálně posuzována na základě kapitálových požadavků pilíře I Solvency II, nicméně všechny klíčové výpočty pilíře I musejí být také zavedeny již v přípravném období, aby pojišťovna mohla příslušné výsledky vykázat dohledu. Během přípravného období (2014-2016) bude muset pojišťovna vykazovat paralelně na dvojí bázi: stávající Solvency I a nová Solvency II. V každé zemi bude navíc ještě záležet na národním dohledu(u nás ČNB), které mohou uložit pojišťovnám požadavky i nad rámec pokynů EIOPA.


Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte


Zdroj: Karel Veselý, Deloitte

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články