EU představila nástupce CEIOPS


			EU představila nástupce CEIOPS
12.1.2011 Pojistný trh

Evropská unie včera představila nový orgán dozoru nad pojištěním, kterým je the European Authority for Insurance and Occupational Pensions (EIOPA). Jde o Evropský úřad pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Úřad má sídlo ve Franfurtu.

Karel van Hulle, šéf přes důchody a pojišťovnictví, uvedl, že EIOPA má tři hlavní úkoly.
"Bude rozhodovat v případě sporů mezi orgány, včetně sporů mezi supervisory," řekl. Měla by také sledovat, zda národní orgány řádně uplatňují pravidla EU. V mimořádných situacích by mohla rovněž vyžadovat, aby národní dozorové orgány přijaly konkrétní opatření pro nápravu takové situace.

Nově vytvořený orgán se bude rovněž zabývat konečným návrhem pravidel, která uvedou Solvency 2 v platnost.
Správní rada se skládá z předsedy, šesti zástupců vnitrostátních orgánů dohledu a zástupce Evropské komise. Evropská komise dosud nejmenovala svého zástupce do této instituce .

insuranceday


Zdroj: insuranceday

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS