Křivohlávek: Problém kvalitního reportingu v pojišťovnictví


			Křivohlávek: Problém kvalitního reportingu v pojišťovnictví
25.5.2011 Pojistný trh

Reporting by měl poskytovat informace pro rozhodování na všech řídících úrovních společnosti. Základním zdrojem je prvotní databáze společnosti. Je důležité, aby byl reporting využíván vrcholovými orgány společnosti, nejen orgány dohledu České národní banky. Pak by se totiž výkazy dělaly jen pro výkazy samotné. Na semináři, který pořádala společnost Ness Czech, to uvedl Ing. Václav Křivohlávek z Vysoké školy finanční a správní.

„Zjistil jsem, že vůbec není jednoduché domluvit se s IT. Příkladem může být povinná registrace pojišťovacích zprostředkovatelů. Ukazuje se, že někteří mohou být dokonce registrování víckrát,“ uvedl Křivohlávek. Ten v minulosti také mnohokrát poukazoval na to, že princip registrace neumožňuje výstup ze systému. Tvůrcům zřejmě vypadl požadavek na automatické vyškrtnutí zprostředkovatele ze seznamu, pokud tuto činnost nevykonává. Také proto v současné době existuje okolo 150 000 registrací.

„Když řídím, měl bych společnost kontrolovat. Potřebné informace, tedy kvalitní reporting, musí mít  každá společnost. Záleží samozřejmě i na množství, kvalitě a hloubce informací,“ zdůraznil Křivohlávek.

Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů, charakterizujících činnost  společností ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě a zlepšit infromovanost a komunikaci mezi vlastníky, manažery, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami.

V současnosti patří mezi rozhodující "odběratele" reportingu kromě orgánů dohledu také vrchlové, zejména statutární orgány společnosti.

Orientace ve velkém množství dat

Automaticky se nabízí otázka, jak se orientovat ve velkém množství dat. Co když je informací příliš mnoho a nelze se v nich orientovat?

Hlavním úkolem představenstva je připravit dlouhodobé plány a nasměrovat společnost na tvorbu zisku. „Informace proto musí být podány srozumitelně a jednoduše,“ zdůraznil Křivohlávek. Vyžaduje to logicky dozorčí rada i představenstvo. Jedině tak si totiž vedení dokáže udělat nezkreslenou představu o tom, jak společnost pracovala a s jakým výsledkem.

Zdroje reportingu

Reporting zasahuje do všech úrovní řízení. Jak jsme již uvedli, základním zdrojem informací je prvotní databáze společnosti. Záleží však nejen na hloubce analýzy, ale také na tom, jak jsou informace předávány dál.

Křivohlávek v této souvislosti zmínil rovněž problém outsourcingu. Mnoho pojišťoven totiž předává data v rámci outsourcingu do jiné společnosti, s níž má uzavřenou smlouvu. Samozřejmě, že je to vždy pojišťovna, která za tato data zodpovídá, ale v této souvislosti přece jen mohou nastat víceméně kuriózní případy.

„V době kdy jsem šéfoval dohledu nad pojistným trhem na ministerstvu financí, snažili jsme se často kontrolovat pojišťovny na místě. Prováděli jsme tedy kontroly přímo u nich. Outsourcing nám v té době dělal velké problémy. Když jsme objevili nesrovnalosti, zástupci pojišťovny s klidem prohlásili, že data jsou uložena u jiné společnosti. Další den, kdy jsme dorazili do oné společnosti, byla již data úplně v pořádku…“ uvedl Křivohlávek.

Dodal, že podle jeho názoru se v současné době provádí jen velmi málo kontrol na místě. Jedině kontrola na místě však dokáže něco vyhledat, uvedl.

Zatímco v minulosti dohlíželo a kontrolovalo pojistný trh ministerstvo financí, v současnosti je to Česká národní banka.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS