Ministerstvo financí zveřejňuje analýzu finančních toků ve veřejném zdravotnictví


			Ministerstvo financí zveřejňuje analýzu finančních toků ve veřejném zdravotnictví
20.2.2015 Pojistný trh

Odborná pracovní skupina Ministerstva financí vypracovala analýzu „Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění“.

 

 

Skupina analyzovala data ze zdravotních pojišťoven o nákladech akutní lůžkové zdravotní péče, tj. nákladech nemocnic a jejich úhradě ze strany zdravotních pojišťoven. Analýza má čtyři základní výstupy:

  1. Analýzu objemu a struktury poskytnuté zdravotní péče a srovnání výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění v členění dle zdravotních pojišťoven, nemocnic a regionů v průběhu let 2009 až 2013,
  2. Srovnání úhradových parametrů v jednotném členění, které dává informace o tom, jaké jsou rozdíly v úhradách za srovnatelnou péči mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi a jaké jsou vývojové trendy v rámci sledovaného období pěti let,
  3. Nákladová analýza hospitalizací na úrovni standardizovaných nákladů ve variantách výpočtu dle DRG, výkonového a kombinovaného systému, kdy jsou uvedeny konkrétní příklady srovnání materiálově nákladných hospitalizaci v nemocnicích,
  4. Modelace předpokládaných finančních dopadů vyúčtovaní úhrad akutní lůžkové péče roku 2014 za všechny zdravotní pojišťovny, která je příkladem využití datové základny pro odhady potřeb ekonomických zdrojů připravovaných úhradových mechanizmů.

Ministerstvo financí v analýze jednotným způsobem zpracovalo veškerou akutní hospitalizační péči z primárních dat v nejvyšší možné míře detailu (databáze obsahuje cca 9,4 mil. hospitalizací, přes 100 mil. dokladů a cca 500 mil. kódů výkonů, léků a materiálů) za období pěti let. V rámci analýzy byly zmapovány finanční toky v rozsahu téměř 100 mld. Kč ročně za péči, kterou vykazuje 150 nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči.

 

 

(Ne)překvapivé zjištění

Z analýzy například vyplývá, že celková úhrada za nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči vzrostla od roku 2009 z 88,8 miliardy korun na 96,2 miliardy korun v roce 2013. Samotná úhrada za akutní lůžkovou péči se v uvedeném období vyvíjela nerovnoměrně. V roce 2009 činila 57,6 miliardy korun, v roce 2012 to bylo 61,1 miliardy a o rok později 59,5 miliardy.

 

Svatopluk Němeček se chystá veřejné zdravotnictví radikálně zprůhlednit. Jeho záměrem je zprůhlednit finanční toky, zavést zveřejňování smluv a dokumentů na internetu. Například smlouvy s nemocnicemi a ambulancemi a zastavit nábory pojištěnců přes jiné firmy.

Resort za rok spotřebuje 290 miliard korun, přičemž loni daly pojišťovny na úhradu péče 221,8 miliardy korun. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) Němečka dlouhodobě kritizuje za plýtvání penězi v resortu.

 

Kompletní analýzu si můžete stáhnout ze stránek MF ZDE.


 

Zdroj: MF, ČTK

Autor: Viktor Kořínek

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články