Ministr financí chce, aby bankovní účty zdravotních pojišťoven byly pod ČNB


			Ministr financí chce, aby bankovní účty zdravotních pojišťoven byly pod ČNB
15.5.2015 Pojistný trh

Kvůli snaze o vylepšení výsledků hospodaření českého státu, chce nově ministerstvo financí nařídit zdravotním pojišťovnám, aby převedly své peníze uložené u komerčních bank, pod správu ČNB. Chce tím ušetřit stovky milionů.

Ministerstvo financí navrhuje, aby zdravotní pojišťovny (ZP) povinně převedly na účty ČNB své finance nejpozději do března následujícího roku. Ministerstvo by tak s jejich penězi mohlo částečně hospodařit. Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech nyní projednává Legislativní rada vlády.

Zahrnutím dalších účtů pod pojem peněžní prostředky státní pokladny, včetně povinnosti vést vybrané účty u České národní banky, bude dosaženo zpomalení růstu státního dluhu a kontroly nad hospodařením vybraných subjektů,“ obhajuje změnu pravidel mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka. „Novela zákona by měla ulevit napjatému rozpočtu o stovky milionů korun ročně," dodává.

Zdravotní pojišťovny se k rozpracované novele staví spíše neutrálně. Jelikož je novela stále na cestě Legislativní radou, může být ještě značně pozměněna. Jedním z dosavadních argumentů proč účty u ČNB nemít, je názor, že i když se jedná o veřejné finance, nejsou to finance státu, protože příjem ZP pochází z pojistného, které jim svěřují pojištěnci. Návrh tak prý jde proti základní zásadě systému veřejného zdravotního pojištění, tedy financování zdravotní péče odděleně od státu prostřednictvím zdravotních pojišťoven. „Navrhovaná novela zákona o rozpočtových pravidlech by znamenala velice výrazný zásah do hospodaření zdravotních pojišťoven. Zákon navíc bude teprve procházet parlamentem a není jasné, jak vše dopadne. Vyhodnocení dopadů, vyplývající z novely zákona, v současné době pojišťovna analyzuje“, uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

V obecné rovině je možno říci, že předložený návrh zákona by z hlediska řízení veřejných financí mohl být v řadě ohledů přínosný. Bylo by ovšem nutné předem vyjasnit další legislativní a technické podmínky, které by s uvedením tohoto záměru do praxe souvisely" uvedla Dana Blahutová z VZP.

Především je nutno odmítnout názor, že by státní rozpočet byl v současnosti oddělen od financování veřejného zdravotního pojištění. Naopak, dotace státu (za takzvané státní pojištěnce) do systému veřejného zdravotního pojištění v tomto roce dosáhne zhruba 62 miliard korun a je historicky nejvyšší nejen absolutně, ale také relativně v poměru k celkovým výdajům státního rozpočtu," reaguje na postoj zdravotních pojišťoven Ležatka.

Mluvčí ministerstva také upozorňuje na to, že zdravotní pojišťovny by nebyly při nakládání s prostředky uloženými v České národní bance omezeny, a ani by změna neměla mít vliv na princip celkového financování.

Zástupci centrální banky se k návrhu vyjadřovat nechtějí. Kateřina Bartůšková z odboru komunikace jen připomíná, že Česká národní banka může poskytovat jen platební služby, tedy vedení účtu a realizaci příchozích a odchozích plateb, zatímco ostatní bankovní služby musejí instituce, které u ní mají peníze, realizovat v komerčních bankách.

Zdroj: Aktualne.cz, oPojisteni.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články