Nepoctivé ukončení jednání o smlouvě – šance pro podvodníky


			Nepoctivé ukončení jednání o smlouvě – šance pro podvodníky
26.11.2013 Pojistný trh

Nový občanský zákoník, který začíná platit od 1. 1. 2014, přináší do našeho života velké množství novinek. Je s ním spojena celá řada očekávání a až budoucnost ukáže, zda a jak budou naplněna. Celou normou se nese duch emancipace občana a jeho práv. Je to určitě správný směr, ovšem zdaleka ne všichni jsou schopni se svých práv reálně domáhat a uplatňovat je. Norma totiž přináší některé novinky snadno zneužitelné právě proti těm, kteří se neumějí bránit. Jednou z nich je §1729. Připomeňme si jeho obsah:

1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko,že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.

(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

Na první pohled vypadá vše naprosto bezpečně a neprůstřelně. V čem tedy zneužitelnost spočívá a jak konkrétně se může projevit právě v pojišťovnictví? Jako obvykle v neúplné informovanosti jedné strany o jejích právech a povinnostech. Představme si situaci, kdy nepoctivý zprostředkovatel osloví potenciálního klienta s nabídkou pojištění, setká se s ním na schůzce a předá mu nějaké podklady, kalkulace a podobně. Při té příležitosti z takového člověka nenápadně vymámí prohlášení, že „má zájem“ o tento produkt a cílem jednání je uzavření smlouvy. Nakonec věta „Tady mi to podepište, je to jenom formalita“, je jednou z nejfrekventovanějších. A tím je osud „zájemce“ v podstatě zpečetěn. Když nabídku produktu odmítne, „takyzprostředkovatel“ jej obviní z nepoctivého jednání. Bude argumentovat tím, že „zájemcem“ deklarovaným cílem bylo uzavření smlouvy a on se tedy oprávněně domníval, že k němu dojde. A proto mu náleží náhrada škody. Ta bude nejspíš ve výši „ušlé“ provize, takže se ten nešťastný „zájemce“ po odmítnutí „nabídky“ (například investičního životního) pojištění pěkně prohne. Samozřejmě, že pokud by nic nezaplatil a začal se bránit (u České národní banky, soudně a podobně), tak je téměř jisté, že by „takyzprostředkovatel“ ostrouhal. Ale jsou lidé, kteří se prostě bránit neumí, nebo vůbec neví o tom, že se bránit mohou. A nejsou to jen ti, kteří jsou schopni nakoupit hrnce nebo deky za desítky tisíc. Naletěli i jiní a často to jsou příběhy až neuvěřitelné. A vedle toho tu jsou pochopitelně i lidé, kteří nemají téměř žádné zábrany. Stát se pojišťovacím zprostředkovatelem je přitom tak jednoduché. Stačí předložit maturitní vysvědčení a pak složit odbornou zkoušku. Ta spočívá ve vyplnění jednoduchého testu, kde je většina odpovědí zřejmých, a pokud si není testovaný jistý, zpravidla je správnou odpovědí ta nejdelší.

Nepříznivé dopady takového jednání na celý pojistný sektor jsou zřejmé. Hrozí zhoršení jeho reputace. Veřejnost totiž nebude rozlišovat mezi zprostředkovateli a pojišťovnami a po (patřičně barvitém) vylíčení některých příběhů médii to budou zase „pojišťovny, které se chtějí na lidech obohatit“. Je tedy v jejich vlastním zájmu se těmto „takyzprostředkovatelům“ bránit. Jak to ale udělat? Nutno přiznat, že možnosti jsou omezené a pravidla ostražitosti často navíc narážejí na požadavky maximalizace produkce za „každou cenu“. Nehledě na to, že v řadě případů pojišťovna ani na daného zprostředkovatele nedohlédne. To je případ různých MLM sítí, kde si může kdokoliv dělat v podstatě cokoliv. Co by však mělo být oním varovným signálem, že daný zprostředkovatel přinese pojišťovně víc škody než užitku? Na prvním místě je to jeho historie. Tedy velmi bohatá s častými změnami. Pozornost je však třeba věnovat i zprostředkovatelům, kteří naopak žádnou historii nemají. Není tím myšleno automaticky před nimi zavírat dveře, ale alespoň věnovat zvýšenou pozornost složení produkce, kterou přinášejí. Jestli neobsahuje nadměrné množství podivných smluv. Třeba spořících produktů, kde je pojistníkem senior, nebo jinak zjevně nevýhodných pojištění. Mohlo by se jednat o smlouvy, které uzavřel právě nějaký nešťastník pod hrozbou placení „odškodnění za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě“. V takových případech se pojišťovně určitě vyplatí, když si ověří, za jakých okolností ke sjednání pojištění došlo. Stejně jako důkladně prověřovat všechny stížnosti týkající se práce zprostředkovatelů. Tato aktivita by však nebyla nic platná, pokud by pojišťovně chyběla odvaha se při zjištění takového jednání vyrovnat s podvedeným klientem (ideálně zrušením smlouvy od počátku) a razantně nezakročit proti podvodnému zprostředkovateli. Tím není myšleno jenom ukončení spolupráce. Jeho jednání by totiž bylo možné označit nejen za neetické, ale dost možná i za podvodné, a tedy by jistě bylo na místě podání podnětu příslušným orgánům s podezřením na spáchání trestného činu.

Boj s podvodníky je vždy velice složitý a v podstatě nekonečný. Většinou jsou totiž nejméně o krok napřed a do karet jim hraje i nedůsledný postup podvedených nebo jinak poškozených. Tentokrát bychom na ně však mohli být připraveni. Určitě se vyplatí i společný postup pojišťoven. Nakonec ochrana pojistného trhu před různými „šmejdy“ je bytostným zájmem všech jeho účastníků.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor, oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Zveřejňovat podvodníky

Eva Janoušková,  10. 12. 2013

Připojuji se všemi deseti k názoru paní Krčmářové ze Žamberka.
ČNB by měla těmto podvodníkům zakázat činnost v oboru a zveřejňovat jejich seznam.Tito nepoctivci, kazí dobré jméno pojišťovákům,kteří ke klientům přistupují zodpovědně.  Podle průzkumu pracovních pozic , patří finanční poradenství a pojišťovnictví mezi 10 nejméně populárních profesí.Podle mého názoru, hlavně vinou nekalých praktik "rádoby poradců",kteří vrhají špatné světlo na celou oblast služeb v pojišťovnictví.

Takto přísné to nebude

Kateřina Lhotská,  29. 11. 2013

Nemyslím si, že by při případném sporu obstálo něco jako prezenční listina, nebo nějaký předsmluvní dotazník. Pes je zakopaný v tom, že do sporu se zákazníkovi (spotřebiteli) nebude chtít jít. "Takyzprostředkovatel" mu bude argumentovat zkresleným výkladem zmiňovaného paragrafu a ten nešťastník se nebude umět bránit. Na druhou stranu je tento paragraf velice užitečný v obraně před lidmi, kteří z vás chtějí jen tahat moudra a od samého počátku o uzavření smlouvy nestojí. Je docela možné, že se díky tomuto ustanovení dostanou na hranu i různé "mystery shoppingy" apod.

další výborný paragraf

vandator,  29. 11. 2013

děkuji za postřeh v dalším sporném paragrafu NOZ. nechápu kdo tento paskvil tam přidal.
chápu to správně že tento paragraf stojí spíše na straně obchodníka , zprostředkovatele než spíš spotřebitele ? teď stačí podepsat jen prezenční listinu pro zájemce o koupi hrnců a nemusejí podepisovat ani smlouvu ? to stejné pro MLM sítě - formulář pro zájemce o investování do výnosných fondů či podobné bláboly.
musí být z podstaty NOZ spíše podepsán tzv předsmluvní dotazník zájemce o pojištění, jinde se tomu říká investování či spoření na důchod s 8 procenty a na základě toho již může obchodník, zprostředkovatel a zřejmě i nováček požadovat odškodné - svoji provizi, nedejbože pro celou MLM firmu.

"takyzprostředkovatelé" - registrace podvodníků

Jana Krčmářová,  27. 11. 2013

Dobrý den,
naprosto souhlasím s vašim článkem. Jsem v pojiš´tovnictví 18 let, takové neřádstvo odsuzuji. Proč tito podvodníci nejsou zveřejňováni v databázi ČNB a proč jim není zakázaná další činnost v oboru? Moc by nám to pomohlo! Děkuji. Krčmářová UNIQA pojišťovna - Žamberk

RSS

Související články