Nepodmíněný trest za pojistný podvod? Jen ve třech případech!


			Nepodmíněný trest za pojistný podvod? Jen ve třech případech!
3.12.2013 Pojistný trh

Začněme příběhem. Téma: Pojistný podvod.

Provize za zprostředkování životního pojištění se pohybují mezi 50 až 200 % z ročního zaplaceného pojistného. Přesto věta, že v jedné nejmenované poradenské firmě získal jistý nováček provizi 1,5 miliónu korun, je pro mnohé víc než šokující. Na rozdíl od mnoha podobných výmyslů, které se obvykle nezakládají na pravdě, je však tento výrok pravdivý. Na konferenci IIR Pojišťovnictví ČR & SR to uvedl JUDr. Ludvík Bohman z Allianz pojišťovny.

 A jak se to všechno mohlo stát?

Docela jednoduše. Zmíněnému zprostředkovateli se podařilo „pojistit“ 80 romských občanů, žijících v jedné jediné lokalitě. Pojistná smlouva zněla na 10 000 korun měsíčně.

Zprostředkovatel ze získané provize zaplatil romským občanům první pojistné a poté jim platil tři po sobě následující měsíční částky pojistného. Zaměstnavatelé onoho zprostředkovatele plni očekávání usoudili, že když noví klienti platí, jde o „kvalitní segment“. Nejen že zprostředkovatel dostal vysokou provizi, ale určitě i další nefinanční ocenění…

Šlo však o pojistný podvod. A jak se přišlo na to, že jde o pojistný podvod?

Náhodná kontrola zjistila, že všech 80 klientů platilo pojistné poštovní poukázkou. Na tom by ještě nebylo nic tak mimořádného, ale všechny platby proběhly na jedné jediné poště ve stejný den, ve stejnou hodinu. Pošta byla 50 metrů od místa bydliště zmiňovaného „hvězdného“ zprostředkovatele…

 

Statistiky pojistného podvodu

Pojďme se blíže podívat na pojistné podvody.

 

Statistiky pojistného podvodu ČAP SPPP
Počet všech případů vyšetřování pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění
Obor pojištění Počet šetřených případů
ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pojištění vozidel 4 150 3 359 3 510 3 110 3 211 4 728
Pojištění přepravy 14 15 11 28 21 17
Pojištění majetku a odpovědnosti 559 654 595 817 967 891
Pojištění osob 253 520 690 523 943 1046
CELKEM 5 176 4 584 4 806 4 478 5 142 6 682
Výše prokázaných hodnot (v tis.Kč)
ROK 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pojištění vozidel 262 315 269 953 347 484 360 072 302 904 329 730
Pojištění přepravy 29 815 4 955 1 875 3 803 6 353 1 317
Pojištění majetku a odpovědnosti 193 944 216 617 168 375 237 868 268 517 425 589
Pojištění osob 29 918 32 803 32 919 30 672 47 213 82 461
CELKEM 515 992 523 968 550 653 632 415 624 987 839 077

 

Tabulka dokládá, že počet šetřených případů stejně jako prokázané hodnoty stále narůstají.

V roce 2012 bylo šetřeno celkem 6 143 případů, z toho 3 856 se týkalo pojištění vozidel. U těch dosáhla výše nárokovaných plnění částky 618, 120 mil. korun. Celkem se vyšplhaly nároky z pojistných podvodů na 1 668, 112 mil. Kč.

„Podnikatelé podvádějí čtyřikrát více než občané,“ konstatoval Bohman.

Meziročně došlo v roce 2012 k poklesu počtu odhalených případů po nárůstu v roce 2011.

Klesl rovněž počet podaných trestních oznámení: v roce 2 009 jich bylo 475, o rok později 519, ale poté toto číslo kleslo na 366 a v roce 2012 to bylo 351 oznámení. Počet se tedy ustálil.

Sedm největších pojišťoven (Allianz, ČPP, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Generali, Kooperativa, Uniqa) odhalily přes 90 % případů a vykázaly přes 95 % z celkové prokázané hodnoty.

„Klesá celkový počet případů a narůstá uchráněná hodnota. Trendy určuje pojištění motorových vozidel,“ vysvělil Bohman a dodal, že se zvyšuje úspěšnost detekce díky investicím do SW i personálního vybavení. Dochází k vyšší specializaci detektivů, která vede ke zvýšení efektivity. Agenda, týkající se odhalování typově jednodušších podvodů u pojištění motorových vozidel se převádí do úseků likvidace.

 

Statistiky orgánů činných v trestním řízení

Z těchto statistik vyplývá, že v roce 2012 bylo obžalováno 249 osob, pravomocně odsouzeno bylo 230 osob. „Značná část trestních stíhání byla zastavena,“ uvedl Bohman. Nejčastěji odsouzeným pachatelem je muž ve věku 30 až 39 let. Podíl žen na celkovém počtu odsouzených pachatelů překročil 20 %. „Za tristní lze považovat výsledek, že nepodmíněný trest odnětí svobody je ukládán zcela výjimečně,“ uzavřel Bohman. Takových případů bylo v roce 2012 je šest.

V roce 2011 jich bylo 8 a v roce 2010 jen 3. Na pojistný podvod se orgány činné v trestním řízení dívali velmi vlažně – nechtějí to vyšetřovat.

Závěrem je dobré ještě zmínit největší pojistný podvod, kdy se úspěšně podvádělo dlouhých 10 let. Podvod řešila Policie ČR ve spolupráci s ministerstvem vnitra. To proto, že do podvodných procesů bylo „namočeno“ 16 policistů, 295 civilních osob a dokonce 3 vojáci. Vzniklá škoda dosáhla 38,5 miliónu korun!

Zinscenováno bylo 120 nehod. Do „podvodu století“ byly zapojeny servisy, prodejci, poradci, znalci, ale i bílí koně. Aby šlo všechno snadno a rychle, používaly se již předvyplněné formuláře automobilových havárií. Nebýt neovladatelné hamižnosti jednoho z účastníků, možná by ti dotyční podváděli dodnes…

Aby se dařilo, disponovali podvodníci dokonce SW na simulaci nehod. Nejdříve si nehodu nakreslili, pak ji provedli. Pak to přesně odpovídalo tomu, co se skutečně mělo stát. A jak celý gang zlikvidovala ona zmiňovaná hamižnost? Proč to všechno prasklo?

„Jeden z najatých subjektů měl pocit, že dostává málo. V mezičase, při čekání na oficiální „velkou akci“ si udělal „malou nehodu“. Za 60 000 korun. Při ní s vozem Audi přejížděli koleje, ale vůz jim zůstal na kolejích. Ještě by to snad prošlo, protože železničáři okamžitě žádali o odklonění vlaku na jinou trať. To se však nepovedlo, protože nádražáci odklonili jiný vlak. A tak Audi zůstalo na kolejích a došlo k totální škodě. Teprve ta začala být podezřelá. Zjistilo se, že vůbec nešlo o nahodilý jev,“ vzpomíná Bohman s tím, že to všechno začalo v roce 2008.

Poté, co došlo k odhalení tohoto organizovaného pojistného podvodu, klesla v Praze nehodovost o celých 30 %.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Chtělo by to počítat

Petr Homolka,  10. 12. 2013

Připomíná mi to články o jugoslávském žraloku a české učitelce. Provize za jednu smlouvu vychází necelých 19/m a to u většiny pojišťoven odpovídá pojistnému kolem 7/m. Kdyby za 80 pojištěnců zaplatil po 28/m, musel by vydat 2,24 mil. Než budete chtít publikovat žraloka (senzaci), zkuste kalkulačku. Stačí jen násobení.

RSS

Související články