Další pozměňovací návrh k novele 38. Tentokrát z dílny ODS.


			Další pozměňovací návrh k novele 38. Tentokrát z dílny ODS.
19.6.2015 Novela 38

Zprostředkovatelé flotilového pojištění nepotřebují maturitu k výkonu práce. To tvrdí poslanec Adolf Beznoska (ODS) a podává další pozměňovací návrh k novele 38.

Adolf Beznoska chce upravit znění zákona, který plošně ukládá zprostředkovatelům povinnost, mít maturitní zkoušky. Z této povinnosti chce vyvázat firmy zabývající se flotilovým pojištěním a jejich zaměstnance.

Návrh odůvodnil tím, že tyto osoby nabízí flotilové pojištění jako součást nabídky jiných služeb a produktů a nelze po nich požadovat ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší vzdělání. Souhlasí však s tím, že i tyto osoby budou muset složit odbornou zkoušku, čímž bude dostatečně zajištěna jejich odborná způsobilost.

Podle znění § 18 odst. 1, které navrhuje předkladatel, jsou pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí povinni zajistit při provozování své činnosti splnění podmínky odborné způsobilosti podle §18a (tedy včetně povinnosti prokázat všeobecné znalosti vysvědčením o maturitní zkoušce podle § 18a odst. 2) i u svých zaměstnanců. Stejnou povinnost má podle § 18 pojišťovna, zajišťovna a samostatný zprostředkovatel u svých vázaných zástupců a jejich zaměstnanců.

Zavedení požadavku na minimální vzdělání i pro osoby, které se věnují uzavření tzv. flotilového pojištění, by mělo zásadní dopad na současný trh, neboť např. z průzkumu společností, které se podílejí na nabízení tohoto produktu, bylo zjištěno, že podmínku ukončeného středoškolského s maturitou nebo vyššího vzdělání nesplňuje až 20 % zaměstnanců společností, 16 % obchodních partnerů těchto společností (fyzických osob podnikatelů a statutárních orgánů právnických osob) a 30% až 50 % zaměstnanců těchto obchodních partnerů.

Zavedení daného požadavku by pak mohlo mít podle pana Beznosky, výrazný negativní dopad na zaměstnanost v regionech, kde osoby se základním vzděláním patří převážně do oblasti nízkopříjmových skupin.

Průzkumu na trhu nebankovních poskytovatelů flotilového pojištění, tj. subjektů nabízejících spotřebitelské úvěry, se účastnily společnosti, které na základě dat z ČNB a SOLUS představují 100% z celkového trhu financování zboží (vázaných spotřebitelských úvěrů).

Foto: Deník/Pavel Svačina

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články