Nové znění novely zákona 38. Rizikové životní pojištění bez regulace.


			Blíží se mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti
29.1.2016 Novela 38

Vláda České republiky vydala usnesení, ve kterém ministru financí ukládá předložit vládě návrh nového znění novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Jak se novela změnila?

Pátek 13. listopadu 2015 byl pro české pojišťovnictví zlomový. Poslanecká sněmovna po dlouhých peripetiích neschválila zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 sb.). Následkem tohoto rozhodnutí byla znemožněna implementace evropské směrnice Solvency II a zatímco zprostředkovatelé slavili, jelikož součástí zákona byla regulace provizí v životním pojištění, tak velké evropské pojišťovny se již obávaly následků vedení „dvojích“ interních procesů. Jedněch podle evropských předpisů a druhých podle stávajících Českých. Nehledě na hrozící sankce ze strany EU za opožděnou implementaci evropské směrnice.

Během toho bylo projednávání novely zákona 38 o pojišťovacích zprostředkovatelích již dlouho pozastaveno. V lednu tohoto roku však Ministerstvo financí na tiskové konferenci oznámilo, že novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích projedná paralelně se zákonem o pojišťovnictví. Tím se novela 38 opět dostala do středu pozornosti. A dnes již známe její nové znění. Co se v ní změnilo?

Obsah nového návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí:

Zatímco původní návrh z minulého roku navrhoval regulovat životní pojištění se spořící i rizikovou složkou, nové znění již regulaci rizikového životního pojištění neplánuje. Rizikové životní pojištění je z působnosti návrhu vyňato a nevztahuje se na něj tudíž ani regulace provizí a jejich rozložení v čase.

Pětileté rozložení provizí a pořizovacích nákladů

U investičního životního pojištění se však návrh regulace provizí nezměnil. Novela nařizuje rozložení celkové hodnoty odměny za zprostředkování pojištění do 5 let a rovněž povinné pětileté rozložení pořizovacích nákladů při výpočtu odkupného.

Pojišťovna bude smět v každém započatém roce trvání pojištění vyplatit nejvýše jednu pětinu sjednané provize (případně odpovídající podíl, bude-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let). Maximální přípustná výše celkových pořizovacích nákladů v novele stanovena není.

Poměrné krácení

Novela také obsahuje mechanismus poměrného krácení provize, jestliže k zániku pojištění dojde v prvních 5 letech. Poměrné krácení provize se bude provádět s přesností na měsíce tak, že za každý započatý měsíc trvání pojištění bude pojišťovacímu zprostředkovateli náležet nejvýše jedna šedesátina sjednané provize. Povinným rozložením pořizovacích nákladů do doby 5 let od vzniku pojištění tedy dojde ke zvýšení částky, která se v případě předčasného zániku rezervotvorného životního pojištění vyplácí klientovi v podobě odkupného. Rozložení odkupného je koncipováno rovněž s přesností na měsíce. 

Sankce

Porušení navrhovaných povinností ze strany pojišťovny bude nově klasifikováno jako skutková podstata správního deliktu, které bude náležet odpovídající sankce. Vzhledem k tomu, že porušení uvedených povinností má přímý dopad na klienty, navrhuje novela sankci s maximální hranicí 10 000 000 Kč.

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích i o pojišťovnictví bude vláda projednávat na zasedání 3. února 2016.

Soubor spisů k novele naleznete zde.

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články