Novela zákona 38 prošla prvním čtením


			Novela zákona 38 prošla prvním čtením
11.2.2013 Pojistný trh

Kontroverzní novela zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech přežila pokus o zamítnutí a Rozpočtový výbor ji projedná v prodloužené lhůtě 80 dnů. Jak uvedl ministr financí Miroslav Kalousek v úvodu, současný stav považuje za neutěšený. „Stav je tak neutěšený, že vyžaduje bezodkladné řešení, a to dokonce tak bezodkladné, že si dovoluji požádat o zkrácení lhůty na 30 dnů,“ konstatoval.

Tento návrh ministr Kalousek nakonec stáhl. Prošel opačný návrh poslance Vladislava Vilímce využít prodloužené lhůty k projednání ve výborech. Lhůta k projednávání zákona ve výborech se tak prodloužila na 80 dní.

Není bez zajímavosti, že poslanec Alfréd Michalík (ČSSD) navrhoval zamítnout novelu hned v prvním čtení. Důvod? „Zákon, který má vizitku EU, se odvolává na to, že je v souladu s potřebami Evropské unie, avšak naše analytické odbory nám dodaly tolik důvodů a nedostatků, které tato novela může způsobit, že si vám dovoluji navrhnout zamítnutí tohoto návrhu hned v prvním čtení,“ konstatoval Michalík.

Návrh ale byl zamítnut a zákon prošel prvním čtením.

Pro prodlouženou lhůtu k projednání ve výborech hlasovalo 81 poslaců, proti bylo 33. Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí tedy začne projednávat rozpočtový výbor.


Novela zákona očima ministra financí

Cílem novely zákona je více chránit spotřebitele, konstatoval ve svém úvodním slovu Miroslav Kalousek: „Proto navrhujeme upravit především tyto tři aspekty: distribuce pojištění v kategorii pojišťovacích zprostředkovatelů a způsob jejich registrace, požadavky na odbornost osob, které distribuují pojištění, a pravidla, která musí být dodržována při jednání se zákazníkem.“

Ministr připomněl, že v současnosti má registr České národní banky více než 100 000 záznamů, které v rámci kapacit výkonu dohledu je prakticky nemožné obhospodařovat, a tedy si udržovat infromace o skutečném počtu osob, které v odvětví působí, neboť sto tisíc je registrovaných, ale kolik jich působí skutečně, toť otázka. Jsme přesvědčeni, že nový systém významně přispěje ke zpřehlednění situace na trhu, ke snížení tohoto neúměrně vysokého počtu zaregistrovaných, avšak nečinných osob v odvětví a zejména k vytvoření podmínek nezbytných pro účinnější výkon dohledu.“

Podle Kalouska zavede předloha nový způsob ověřování odborné způsobilosti. Povinností samostatných zprostředkovatelů i zaměstnanců pojišťoven bude před vstupem do odvětví úspěšně složit odbornou zkoušku.

„Ty budou probíhat u soukromých zkušeben a zkušebny bude akreditovat Česká národní banka jako regulátor,“ shrnul Kalousek.


Další náklady pro pojišťovny

Novela zákona přináší změny jednak v kategoriích pojišťovacích zprostředkovatelů, v pravidlech výkonu makléřské činnosti, v odborných zkouškách a v klíčových informacích pro zákazníka. Uvedl to poslanec Vladislav Vilímec (ODS), který je zpravodajem pro projednávání tohoto zákona.

Ten také poukázal na to, že novela, byť se na ní léta pracovalo, se netěší úplnému souhlasu pojišťoven i zprostředkovatelů.

„Vytýkají tomuto návrhu skutečnost, že novela řeší regulaci distribuce jen jednoho segmentu finančního trhu, přináší pojišťovnám vysoké náklady a nedává dostatek času, aby se pojišťovny či pojišťovací zprostředkovatelé připravili na nové povinnosti,“ uvedl Vilímec.

Pojišťovny již dříve upozorňovaly na další náklady, které zákon přinese.

Jak dodal Vilímec, ze strany pojišťoven rovněž zaznívá, že úprava podmínek jejich činnosti se systémově řadí spíše do zákona o pojišťovnictví.

Poslanec Petr Braný (KSČM) upozornil také na to, že není zřejmé, jak na tento návrh zákona pohlížejí dotčená profesní družení či nezávislí experti.

„Byl bych rád, kdyby na to dalo odpověď další projednávání,“ uzavřel Braný.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Kocourkov...

Vít Suchý,  12. 2. 2013

...mi připomíná ve věku rozvinutých informačních a komunikačních technologií, že ČNB není schopná vymyslet jednoduchý systém, jak v evidenci zprostředkovatelů zkontrolovat kdo je činný a kdo ne...

Jako větší Kocourkov jpovažuji za sebe  to, že všechny regulatorní snahy ČNB - viz výkřik do tmy typu zvýšení registračního poplatku ze 2000,- na 10000,-  a jeho zpětné snížení novelou zmíněného zákona  - se týkají potenciálních nových zájemců o obor a neřeší to, že problémy, které se v branži dějí způsobili a působí ti, kteří pracují nekorektně a licenci již mají...

RSS

Související články