Nový občanský zákoník: Pojišťovny přepisují pojistné smlouvy


			Nový občanský zákoník: Pojišťovny přepisují pojistné smlouvy
31.10.2013 Pojistný trh

Nový občanský zákoník (NOZ) má jít lidem vstříc. Nejde však o jednoduchou záležitost. NOZ má 3 081 paragrafů, naopak 238 právních předpisů se ruší. Je mezi nimi i zákon o pojistné smlouvě i pro pojišťovny tak důležitá vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

NOZ klade důraz na lidskou svobodu: každý může usilovat o své štěstí, ale musí přitom brát ohledy na ostatní. Navíc musí jednat poctivě.

Posláním NOZ je nejen ochrana spotřebitele, ale i ochrana slabších a duševně nemocných.

Na pojetí pojistné smlouvy se nic nemění, je v ní pouze víc volnosti.

Komentář právníka

„Pokud klient uzavře smlouvu jiným způsobem, bude i tak platná. Stranám se nechává možnost upravit si proces vzniku smlouvy podle vlastních představ,“ řekl webu oPojištění právník, který nechtěl být jmenován.

Dodal, že významný je paragraf 1728, který hovoří o tzv. předsmluvní odpovědnosti. Jde v podstatě o informační povinnost sdělit potenciálnímu klientovi vše, co je třeba plnit. V praxi to znamená, že již od zahájení jednání musí strany vystupovat transparentně a pokud by otevřenost nebyla dodržena, mohlo by to vést k náhradě škody.

„Hloubka a rozsah informací bude záležet na různých okolnostech. Pokud jde o pojišťovny, ty se budou muset postarat o to, aby lidé obdrželi kompletní a srozumitelné informace,“ dodal právník.

Paragraf 555 mění pohled na výklad smlouvy: té musí rozumět každý. Je proto logické, že pojišťovny se na novou situaci připravují již dnes. Uvidí se, zda dokážou „přepsat“ pojistné smlouvy, které nejsou a ani nemohou být stručné, do „čtivé“ a srozumitelné podoby a zda zapomenou na pasáže, psané mrňavým písmem.

„Smlouva navíc nesmí být spekulativní,“ zdůraznil na jaře letošního roku Vladimír Přikryl z Ministerstva financí. Novinkou je podle Přikryla pojištění ve prospěch třetí osoby.

Pokud jde o úpravu výše pojistného, to může pojistitel změnit dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného.

Paragraf 2789 vyžaduje, aby potenciální klient obdržel vždy pravdivá sdělení. „Nemělo by už docházet k nesrovnalostem mezi nabízeným pojištěním a požadavky zájemce.

Pokud by k něčemu takovému mělo dojít, měl by na to pojistitel předem upozornit. Pokud tedy někdo bere 8 000 korun měsíčně a zprostředkovatel ho zaváže k tomu, aby platil za životní pojištění 4 000 korun měsíčně, musí si to od klienta nechat podepsat,“ shrnul Přikryl.

Přikryl rovněž upozornil na změnu pojistného rizika, o němž se hovoří v paragrafu 2790. Pokud k něčemu takovému dojde, může pojistitel navrhnout novou výši pojistného. Pojistitel na to má 1 měsíc.

Paragraf 2796 se týká šetření pojistné události. „Tady je změna v tom, kdo se pokládá za oprávněnou osobu. Té totiž musí pojistitel písemně zdůvodnit výši pojistného plnění,“ uzavřel Přikryl.

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články