Pojistný obzor: Obhájí pojišťovny spořící složku? Díl 1.


			Pojistný obzor: Obhájí pojišťovny spořící složku? Díl 1.
24.9.2015 Pojistný trh

Následující roky budou obranou investiční složky životního pojištění. Konstrukce produktu a vývoj poplatkové struktury v posledních letech jsou příčinou současného odmítání investiční složky, stejně jako důvodem názoru ČNB, která považuje spojení slov „spořící“ a „pojištění“ za zavádějící. Rehabilitaci spořicí složky nepomůže státní regulace ani marketingová komunikace. Je pouze v rukou samotných pojišťoven, zda se podaří zvrátit současný trend odklonu od spořicí části.

Spořicí složka: ano, ano, ano

Nemůže být žádných pochyb, že spořicí složka má v životním pojištění významné místo. Principiálních důvodů je hned několik. Na prvním místě stojí riziko dožití se určitého věku, a tedy dlouhodobá tvorba rezervy pro období, kdy již člověk není (nemůže být) ekonomicky aktivní. Jako druhou oblast vidím samopojištění, kdy pojistné riziko nepřenáší klient na někoho jiného, ale sám si vytváří finanční rezervu pro škody menšího dopadu. A právě správa těchto klientských rezervních peněz (v rámci finanční gramotnosti označované jako emergency funds) není ničím jiným než spořicí složkou životního pojištění. Jako třetí příklad uvedu kombinaci pravidelné investice v balíčku se zproštěním od placení v případě invalidity nebo smrti (např. ve prospěch dítěte). Žádný jiný produkt nemůže podobné řešení typu „2v1“ nabídnout.

Opačný směr vývoje?

Diskuze ohledně regulace odhalila rostoucí názor části zprostředkovatelů: „Životní pojištění je zde primárně jen z důvodu rizikové složky, investiční část je třeba minimalizovat.“ Investiční složka tak začíná plnit pouze roli matematické rezervy, která vyrovnává růst rizikovosti klienta v průběhu trvání pojištění z důvodu zvyšujícího se věku.

Zajímavým důsledkem této strategie fakt, že distributoři preferují produkty, které jsou ochotny evidovat akumulovaný dluh po delší dobu, případně produkty modelující vyšší předpokládaný výnos pro účely stanovení ještě menšího postačitelného pojistného, opět s vyšším rizikem výskytu akumulovaného dluhu v průběhu trvání pojistné smlouvy. Zatímco z pohledu distributora jde o „výhody“, z pohledu klienta již situace tak jednoznačná není a z pohledu pojistitele jednajícího s odbornou péčí o výhody určitě nejde. Není snad třeba dodávat, že stav, kdy nejsou zájmy jednotlivých stran v souladu, je dlouhodobě neudržitelný.

Rehabilitace spoření

Jistě, jednou z cest budoucího vývoje může být rezignace na spořicí složku, preference rizikového životního pojištění nebo investičního pojištění s povinně minimalizovanou investiční složkou. Tato strategie je reakcí na současné vlastnosti investičního pojištění a neočekává změnu produktu. Jednoduše řečeno: než abych klientovi kvůli poplatkové struktuře způsobil ztrátu sjednáním vyšší investiční složky, raději uzavřu smlouvu „na riziko“ a investici umístím do produktu bez absurdně vysokých počátečních poplatků. Podobná cesta je ale v rozporu s potenciálem životního pojištění zmíněným na počátku. A už jen proto nedává dlouhodobý smysl a pro zdravě uvažující pojišťovnu je nepřijatelná. Racionální vize staví na spořicí složce za předpokladu splnění jedné důležité podmínky – musí dojít ke změně konkrétních vlastností pojistných produktů. Musí být odstraněny oprávněné příčiny současné nedůvěry, nabídka pojišťoven musí přinášet klientům vyšší hodnotu než konkurenční odvětví. Nabídka musí být postavena primárně na základě potřeb klientů a nesmí být deformovaná některými nesmyslnými distribučními požadavky.

Čtyři požadavky klienta

Spotřebitelské heslo „Buy term and invest the difference“ (Kup rizikovku a investuj rozdíl) v žádném případě neznamená, že s investicí má jít klient mimo pojišťovnu. Za spojením „investujte rozdíl“ se skrývá očekávání srozumitelného způsobu investování oproti současné konstrukci kombinovaného životního pojištění. Prakticky jde o splnění čtyř vlastností, bez nichž se nelze ucházet o kvalifikovanou správu aktiv klientů.

Informační otevřenost

Investor musí mít k dispozici před sjednáním a v průběhu pojištění informaci o charakteru podkladového aktiva. Standardem je Sdělení klíčových informací (SKI) zahrnující popis investice, rizikový profil, poplatky a náklady a historickou výkonnost. Většinu těchto informací poskytují pojistitelé již dnes (novinkou je od 1. ledna 2015 i celková nákladovost), ne vždy však uceleně na jednom místě. Pro pojišťovny by neměl být problém během jednoho roku připravit SKI a publikovat je způsobem umožňujícím vzdálený přístup. Jednoznačně jde o další směr rozvoje samoregulačních standardů kvality ČAP.

Autor: Mgr. Martin Podávka, ředitel úseku pojištění osob u Allianz

Pokračování článku zveřejníme 25. září.

Pokud vás obsah zaujal, můžete si časopis Pojistný obzor předplatit zde.

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články