Pokrok u směrnice IDD: Rada EU potvrzuje dohodu s Evropským parlamentem


			Pokrok u směrnice IDD: Rada EU potvrzuje dohodu s Evropským parlamentem

Výbor stálých zástupců (Coreper) schválil 22. července 2015 jménem Rady EU dohodu, dosaženou s Evropským parlamentem, týkající se směrnice IDD, která stanoví nová pravidla pro distribuci pojištění v zemích EU.

IDD textově přepracovává a nahrazuje směrnici 2002/92/ES o zprostředkování pojištění s trojím cílem. Usiluje o vylepšení regulace retailového pojištění, usnadnění integrace na trhu a vytváří nezbytné podmínky pro spravedlivou hospodářskou soutěž mezi distributory pojistných produktů. Také si klade za cíl posílit ochranu pojistníků a to zejména s ohledem na produkty investičního životního pojištění. Předchozí směrnice 2002/92/ES také ukázala, řadu oblastí, které vyžadují větší zpřísnění.

Podrobnější rozsah zaměření nové směrnice IDD: 

  • Rozšíření působnosti na všechny distribuční kanály, včetně těch, kteří prodávají pojistné produkty na doplňkové bázi
  • Identifikace, řízení a zmírňování střetů zájmů
  • Posílení správních sankcí, stejně jako opatření, které se použijí v případě porušení základních ustanovení
  • Posílení vhodnosti a objektivity pojišťovacího poradenství
  • Zajištění, takové odborné kvalifikace prodejců, která by odpovídala složitosti prodávaných produktů
  • Vyjasnění procesu pro vstup na mezinárodní trh 

 

IDD si rovněž klade za cíl zajistit soulad mezi finančními sektory. Směrnice bude brát v úvahu pravidla stanovená pro různé tržně-finanční nástroje. IDD by neměla bránit členským státům uplatňovat přísnější ustanovení na ochranu spotřebitele, za předpokladu, že taková ustanovení jsou v souladu s právem EU. 

Směrnice bude nyní předložena v Evropskému parlamentu k hlasování v prvním čtení a Radě EU ke konečnému schválení. Pokud bude směrnice schválena, budou mít členské státy dva roky na integraci IDD do svých vnitřních právních předpisů.

Zdroj: Council of the EU

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články