Při krachu cestovky budou pojišťovny hradit nároky nad sjednané limity


			Při krachu cestovky budou pojišťovny hradit nároky nad sjednané limity
16.9.2015 Pojistný trh

Pojišťovny budou hradit nároky klientů při úpadku cestovní kanceláře v plné výši. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna, když schválila novelu zákona o podnikání v cestovním ruchu, která mění zákon č. 159/1999 Sb. Dosud pojišťovny vracely klientům peníze jen do výše sjednaných limitů.

Na pořadu 31. schůze Poslanecké sněmovny byla 16. září schválena novela zákona č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu činností v oblasti cestovního ruchu. Z přítomných 173 poslanců pro přijetí novely hlasovalo 125 poslanců a proti 37.

Zákon nařizuje, že cestovní kanceláře (CK) budou nyní nově každý měsíc podávat zprávy pojišťovnám, ve kterých je budou informovat o počtu prodaných zájezdů, množství klientů, kteří vycestovali, o celkové ceně prodaných zájezdů, o výši záloh, tržeb za zájezdy a za poukazy na ně. Cestovní agentury navíc budou nově muset uvádět, která CK zájezd organizuje. Zákon rovněž nařizuje cestovním agenturám zveřejňovat své výsledky a zisky. Všechny tyto informace by měly pojišťovnám pomoci pro včasné zareagování na podpojištění CK a na určení dostatečné výše pojištění.

S tímto postupem ale ČAP nesouhlasí a komentuje nové povinnosti CK takto: Výše potencionálních závazků CK v případě jejího úpadku je v čase významně proměnlivá, v průběhu trvání pojištění se mění, přičemž datum vyhlášení úpadku může nastat kdykoli. Pojišťovny mají být informovány o objemech tržeb a dalších skutečnostech dle návrhu zákona nejpozději do 25. dne následujícího měsíce a představa či, že pojišťovny budou mít dle novely právo sledovat denní vývoj stanovených údajů je zcela absurdní. Takovou možnost jim novela nedává a ani dávat nemůže, neboť tím m. j. stát nepřípustně přenášel dohledovou či kontrolní povinnost v rámci regulované činnosti na jiný soukromoprávní subjekt a nepřípustně by zasahoval do podnikatelské činnosti CK." 


 

Čtěte také: Varování České asociace pojišťoven: Kvůli sporné novele cestovní kanceláře nepojistíme


 

Ministerstvo pro místní rozvoj deklarovalo, že pokud cestovní kancelář nesplní některou ze zákonných povinností vůči pojišťovně, vyzve ji k nápravě nebo jí bude moci zakázat uzavírat nové smlouvy v případě, pokud by porušení povinnosti mohlo ohrozit zájmy zákazníků.

Pojišťovny s povinností hradit nároky klientů i nad sjednaný limit nesouhlasí a prostřednictvím ČAP se intenzivně účastnily jednání o konečné podobě zákona. 

„Schválenou podobu novely zákona považujeme za velmi nešťastnou. Dlouhodobě upozorňujeme na úskalí ustanovení, která jsou pro pojišťovny vysoce problematická, a sice požadavek na plné odškodnění klienta bez ohledu na sjednaný limit pojistného plnění (tzv. bezlimitní plnění) a odpovědnost pojišťovny za stanovení dostatečného limitu pojistného plnění. Novela zákona v podstatě přikazuje pojišťovnám jít do neomezeného rizika a hazardovat tak s majetkem nejen svých akcionářů, ale především svých klientů. Za těchto legislativních podmínek lze předpokládat, že pojišťovny přestanou přijímat do pojištění nové cestovní kanceláře a nebudou moci obnovit stávající pojistné smlouvy. V návaznosti na jednání se zajistiteli a v zájmu dodržení principu podnikání s péčí řádného hospodáře, budou pojišťovny nuceny výrazně přehodnotit stávající podmínky pojištění. To může mít v konečném důsledku negativní dopad jak na cestovní kanceláře, zejména ty ekonomicky slabší, které na nové podmínky nedosáhnou, tak na klienta. Reálně pak hrozí, že cestovní kanceláře bez pojištění insolvence nebudou moci podnikat na českém trhu a přesunou sídlo do zahraničí a stát tak přijde o celé jedno odvětví, o daňové příjmy a pracovní místa". Komentovala situaci Marcela Kotyrová, tisková mluvčí ČAP.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová při rozpravě ve Sněmovně odkazovala i na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu, který rozhodl, že klient má nárok na plné vrácení peněz bez ohledu na limit pojištění. Pojišťovny budou podle ní dostávat dost informací o hospodaření cestovních kanceláří a budou moci určit správný limit.


 

Čtěte také: Ústavní soud chce po pojišťovnách vyplácet víc než je pojistné krytí


 

Pokud cestovní kancelář krachne, tak lidi, kteří odjedou na dovolenou, se vrátí zdarma, bude to kryté pojišťovnou,“ komentovala po přijetí zákona ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Cestovní kanceláře budou také moci nahrazovat pojištění proti úpadku bankovní zárukou. S tím ovšem nesouvisí ani Česká bankovní asociace. „Z pohledu bank je bankovní záruka nahrazující pojištění cestovní kanceláře v návrhu zákona formulována velmi nešťastně, tj. tak, že by se de facto jednalo o bankovní záruku s neomezenou, resp. nejistou horní hranicí plnění,“ uvedl hlavní právník asociace Filip Hanzlík s tím, že toto stanovisko bylo prezentováno jak předkladateli novely, tak poslankyním a poslancům garančního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zákon nyní půjde do Senátu a následně jej musí podepsat prezident. V platnost by měl vyjít na začátku roku 2016.

Tomio Okamura (SPD), člen prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur během schůze ostře nesouhlasil s názorem Miroslava Kalouska. Ten hájil názor pojišťoven a s celou svou stranou se rozhodl návrh nepodpořit.

Do novely se nakonec nedostal navrhovaný minimální čtyřmilionový limit pojištění pro cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy leteckou dopravou, a milionový limit pro kanceláře prodávající autobusové či vlakové zájezdy.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články