KPMG ČR: Návrhy EIOPA pro rok 2014 neúměrně zatíží trh


			KPMG ČR: Návrhy EIOPA pro rok 2014 neúměrně zatíží trh
2.4.2013 Regulace trhu

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) zveřejnil 27. března 2013  návrhy, které zavedou prozatímní opatření v rámci příprav na Solvency II. Zveřejněné dokumenty upravují řízení pojišťoven, perspektivní vyhodnocení rizik pojišťovnami, jež vychází z principů ORSA, a dále proces předschvalování interního modelu pro výpočet kapitálových požadavků a vykazování požadovaných informací vůči orgánům dohledu. Návrhy, které mají národní orgány dohledu nad pojišťovnami implementovat od 1. ledna 2014, jsou ovšem podle KPMG Česká republika problematické, protože přináší zejména zvýšené administrativní nároky na výkaznictví pojišťoven.
Oblasti, kterých se budou nové návrhy týkat, znaly pojišťovny již ze stanoviska EIOPA k prozatímním opatřením k zavádění Solvency II v prosinci 2012.

 

Neočekávané detaily

„Hloubka detailů, které EIOPA požaduje u výkaznictví a na něž se trh dosud nepřipravoval, nás ale překvapila. Dokud nebudou dokončeny podrobné požadavky na oceňování z Pilíře 1, nemá smysl zasílat dohledu informace, které jsou předmětem výkaznictví,“ vysvětluje problematiku Roger Gascoigne, partner odpovědný za služby pro pojišťovnictví KPMG Česká republika a dodává: „Výkaznictví se totiž nevztahuje pouze na slovní popis, ale obsahuje také velkou část kvantitativních výkazů. Tento typ výkazů se ale bude používat až poté, kdy Solvency II vstoupí v účinnost, což bude podle aktuálního vývoje nejspíše od 1. ledna 2016.“


Kdo bude posílat výkazy dohledu?

Aktuální návrhy EIOPA se týkají většiny trhu a požadují, aby roční výkazy zasílaly dohledu pojišťovny pokrývající 80 procent místního trhu. Čtvrtletní výkazy pak budou zasílat pojišťovny s 50procentním pokrytím.

„Český pojistný trh tento požadavek zasáhne v podobě výrazně vyšší administrativní zátěže. EIOPA totiž potvrdila, že se prozatímní výkaznictví podle Solvency II bude aplikovat společně se současnými vykazovacími povinnostmi pojišťoven,“ varuje Roger Gascoigne.

KPMG

Zdroj: KPMG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS