Společnost OVB dostala dvoumiliónovou pokutu od ČNB


			Společnost OVB dostala dvoumiliónovou pokutu od ČNB
19.6.2013 Regulace trhu

Česká národní banka (ČNB) vytýká společnosti OVB Allfinanz celkem šest prohřešků, za něž společnosti udělila pokutu 2 milióny korun. Prohřešky jsou obsaženy ve čtyřstánkové zprávě. O jaká provinění jde?

Společnost jako investiční a pojišťovací zprostředkovatel v období od 10. března 2010 do 10. listopadu 2010 nepožadovala od zákazníků infromace v rozsahu, jak je vyžaduje zákon.

Právě tyto údaje ale umožňují vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné služby nebo rady ohledně investičního nástroje odpovídá odborným znalostem a zkušenostem klienta. To umožňuje standardně používaný vzorový investiční dotazník – ten však společnost nepoužívala. Porušila tím povinnosti investičního zprostředkovatele.

A nejen to: ve zmiňovaném období OVB neinfromovala zákazníky o sobě a o investičních službách, které poskytuje. Společnost OVB rovněž nesdělovala celkovou cenu poskytované investiční služby.

(Inu, chtělo by se říci, že to prodávali jako Baťa cvičky, ale u těch byla cena jasná a předem známá...)


Zaměstnanci neznali předpisy

OVB rovněž nezavedla opatření, postupy a pravidla, aby její zaměstnanci a vázaní zástupci znali postupy a předpisy nezbytné pro plnění jejich povinností, souvisejících s činností investičního zprostředkovatele.

V období od dubna do prosince 2010 OVB nevedla řádným způsobem evidenci přijatých a předaných pokynů, týkajících se investičních nástrojů. Ve stejném období společnost nezpracovávala pokyny zákazníků spravedlivě a bez zbytečných průtahů. K doručení pokynů zákazníků do sídla společnosti docházelo i ve lhůtě delší než 10 dnů ode dne, kdy pokyn přijali vázaní zástupci.


OVB neoznámila změny v sestavě spolupracujících pojišťoven

V období od ledna roku 2007 až do července 2011 (!) provozovala OVB zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v rozporu s údaji uvedenými v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných pojistných likvidátorů.Společnost totiž neoznámila změny údajů, zapisovaných do registru, týkajícíc se identifikace pojišťoven, pro něž byla v daném období činná (šlo o Allianz, Avivu, Českou pojišťovnu ZDRAVÍ, Českou podnikatelskou pojišťovnu, Deutcher Ring Lebensversicherung – A.G a ING Životní pojišťovnu.)

Neoznámila také skončení spolupráce se společností AXA životní pojišťovna, a.s.

Dvoumiliónová pokuta je splatná do 30 dnů.

OVB Allfinanz s.r.o. byla do obchodního rejstříku v Praze zapsána 1. 12. 1992.

Měšec, DŠ

Zdroj: Měšec, ČNB

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články