Upozornění na aktivity obchodních společností na ochranu spotřebitele


			Upozornění na aktivity obchodních společností na ochranu spotřebitele
28.4.2014 Regulace trhu

Česká národní banka doporučuje spotřebitelům, aby věnovali zvýšenou pozornost podmínkám smluv uzavíraných s předmětnými společnostmi, protože tyto smlouvy mohou za určitých okolností vést na straně spotřebitele k dalším finančním ztrátám, aniž by bylo dosaženo deklarovaného odškodnění.

Česká národní banka upozorňuje na aktivity obchodních společností, které jsou založeny za podnikatelským účelem a které o sobě prohlašují, že chrání spotřebitele a nabízejí spotřebitelům, že se v jejich zájmu budou domáhat náhrady škody a finanční ztráty způsobené možným nesprávným postupem poskytovatele nebo zprostředkovatele finanční služby při uzavírání smlouvy o životním pojištění či jiné finanční službě.

Tyto typy společností nejsou dohlíženy Českou národní bankou a jakékoli následné spory mezi spotřebitelem a takovouto společností by byly řešeny pouze prostřednictvím obecných soudů České republiky podle podmínek uzavřené smlouvy a příslušných soukromoprávních předpisů.

ČNB

Zdroj: ČNB

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články