Vláda schválila novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích


			Vláda schválila novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
16.11.2012 Regulace trhu

Vláda v úterý schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novelu musí schválit Parlament.

Schválení předcházela dvouletá intenzivní práce expertní skupiny, ve které bylo zastoupeno jak Ministerstvo financí, tak Česká národní banka, která je regulátorem na pojistném trhu, tak profesní sdružení i externí experti. „Už v roce 2008 jsme identifikovali, že na tomto poli je poměrně velký zmatek, velký nepořádek, ne zcela jasně definované povinnosti. A to všechno nezajišťuje dostatečnou ochranu spotřebitele. Tzn., hlavním zájmem je zvýšit ochranu spotřebitele v oblasti služeb, které poskytují zprostředkovatelé pojištění a zpřehlednit dnes platnou regulaci a umožnit také současnému regulátorovi regulovat dostatečně účinně. Ty změny se odehrají ve třech zásadních oblastech,“ konstatoval ministr financí Miroslav Kalousek po tiskové konferenci.

Mění se kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů, požadavky na jejich odbornou způsobilost, a pravidla jednání se zákazníkem. Dojde ke značnému zjednodušení a zpřehlednění soustavy k oprávnění činnosti. Zatímco v současné době existuje pět kategorií, novela navrhuje, aby byly pouze dvě, samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci a aby se zásadním způsobem změnil způsob jejich registrace, vysvětlil Kalousek.

V současné době registruje Česká národní banka víc než sto tisíc zprostředkovatelů. „Dá se v podstatě říct, že v současné době tímto zprostředkovatelem může být skoro každý. Existuje obrovské množství těch, kteří jsou sice registrovaní, ale v podstatě tuto činnost nevykonávají. Byť o tom byla značná diskuse a možná, že zaslechnete protesty ze strany zprostředkovatelů a některých pojišťoven, jsme přesvědčeni, že je na místě přenést tuto registrační povinnost částečně jak na zprostředkovatele, tak na pojišťovny, čímž se výrazně sníží počet těch, kteří registrováni jsou, ale v podstatě tu činnost nevykonávají. Celý trh se tak zpřehlední a České národní bance to umožní vykonávat dohled efektivně, což při současných více než sto tisících registracích v podstatě možné není,“ uvedl ministr financí.

Druhým pilířem vládou schváleného návrhu jsou pravidla jednání se zákazníkem. Zákon bude jasně definovat informace i způsob jejich prezentace, na které má zákazník při sjednání pojištění od protistrany nárok. „Novým a podle mého názoru klíčovým prvkem, který novela přináší, je rozšíření působnosti těchto ustanovení také na pojišťovny. I pojišťovny budou mít povinnost zákazníkovi prezentovat všechny příslušné informace tak, aby se mohl skutečně rozhodnout odpovědně, „ zdůraznil Kalousek.

Třetím pilířem je odborná způsobilost zprostředkovatelů. Dochází k zásadnímu kvalitativnímu posunu. Aby mohli tuto činnost vykonávat, musí úspěšně složit odbornou zkoušku. Tu budou skládat u soukromých institucí, které bude k této činnosti akreditovat regulátor, tedy Česká národní banka.

Pojišťovací zprostředkovatelé budou muset prokázat odbornou způsobilost, nezbytnou pro nabízení a zprostředkování pojištění nebo zajištění, zejména všeobecné znalosti, znalosti v rozsahu odborného minima, ale i znalosti pojistných produktů, schopnosti řádně tyto produkty zákazníkovi vysvětlit, provést analýzu pojistných produktů a nabídnout zákazníkovi produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Všeobecné znalosti se budou prokazovat vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

Odborné znalosti a dovednosti pro provozování činnosti nabízení a zprostředkování pojištění nebo zajištění se prokážou osvědčením o absolvování odborné zkoušky.

Od těchto změn si slibujeme výrazné posílení ochrany spotřebitele. Pokládáme to za poměrně zásadní novelu, uzavřel Kalousek.

Zdroj: DŠ

Komentáře

Přidat komentář

Ať se Kalousek dobře

Jiří Zavadil,  21. 11. 2012

Souhlasím

Opravuji

Jiří Zavadil,  21. 11. 2012

Ať se má Kalousek dobře.

Rovnoprávnost

Ladislav Sýkora,  21. 11. 2012

Měli by to uplatnit nejen na prodej pojistek. Taky na TV, mobily, auta, stavební spoření, atp.atp. Prostě na všechno. A každý prodavač by se měl povinně každý rok zaregistrovat a zaplatit MF příslušný poplatek. Nejlépe asi tak 10 tisíc. To nám přinese všem ohromný užitek, že pane Kalousku?

RSS

Související články