Snaha o další regulaci provizí. Tentokrát u povinného ručení.


			Snaha o další regulaci provizí. Tentokrát u povinného ručení.
22.7.2015 Pojistný trh

Ještě se ani nevyřešila situace ohledně regulace provizí u životního pojištění a na scénu se valí nová snaha o státní zásah do byznysu pojišťoven. Tentokrát jde o povinné ručení.

Senát bude projednávat novelu zákona z dílny senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové ze strany zelených, která má omezit hrubé marže pojišťoven u povinného ručení na maximálně 20 procent. Za loňský rok tyto marže činily téměř 27 procent.

Michálek svůj návrh hájí tím, že uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla je ze zákona povinné a proto by stát měl mít možnost regulovat provize u tohoto produktu.

Jako další argument předkládá hrubé marže pojišťoven mezi lety 2011 a 2013, které se pohybovaly v rozmezí od 15,7 procenta do 18,4 procenta. Loni se ale tyto marže zvýšily na téměř 27 procent. Díky tomu pojišťovny vybraly o téměř 1,8 miliardy korun více než předloni. Pojistné plnění se meziročně zvýšilo jen o 210 milionů korun.

Klienti pojišťoven by povinné ručení platili zálohově a po skončení ročního období obdrželi vyúčtování, kolik jejich pojišťovna na povinném ručení celkově vybrala a kolik zaplatila. Pokud z této celkové bilance vyplyne, že marže pojišťovny překročila 20 procent z částky celkového zaplaceného pojistného, klienti pojišťovny by měli nárok na vrácení části pojistného. Podle dat za rok 2014 by tak pojišťovny vracely klientům částku kolem 800 milionů korun, což představuje 3,5 procenta celkové výše vybraného pojistného.

Návrh zákona předpokládá, že se pojistné na povinné ručení bude platit v jistém smyslu zálohově. Podobně jako při platbách za plyn, elektřinu apod. obdrží spotřebitel po ukončení období vyúčtování, v případě pojistného by se takové vyúčtování nevztahovalo ke konkrétnímu klientovi, ale k celkovému „cash flow“ přijatému a vyplacenému v souvislosti s povinným ručením všech klientů dané pojišťovny

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 1. V § 4 odstavec 1 zní:

Přesáhne-li v určitém roce u daného pojistitele celkové předepsané hrubé pojistné očištěné od zajištění o více než 20% celkovou hrubou výši nákladů na pojistná plnění související s pojištěním odpovědnosti, pojistníci, kteří v daném roce pojištění odpovědnosti řádně uhradili, mají nárok na vrácení části těchto úhrad ve výši:

N= P×K×V, kde P je pojistné zaplacené pojistníkem, K je podíl celkové hrubé výše nákladů na pojistná plnění a celkové výše předepsaného hrubého pojistného daného pojistitele a

V= M-1,2, kde M je podíl celkového předepsaného hrubého pojistného očištěného od zajištění a celkové hrubé výše nákladů na pojistná plnění daného pojistitele.

Plné znění úpravy zákona můžete nalézt zde.

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články