Výsledky pojistného trhu za 1. pololetí 2013


			Výsledky pojistného trhu za 1. pololetí 2013
5.10.2013 Vývoj trhu

Trh neživotního pojištění (NŽP) po nepatrném růstu (blízkém stagnaci) v 1. pololetí opět poklesl. Tentokrát o 0,3 %, tedy jen velmi mírně. Konkrétně to znamená o 120 miliónů pojistného méně, když bylo dosaženo celkového objemu 35,5 miliardy. Z pohledu běžného roku byl zaznamenán pokles o něco hlubší – o 0,9 %, při celkovém objemu pojistného ve výši 67,6 miliardy. Samotné 2. čtvrtletí k tomu přispělo téměř 17 miliardami, což je o 0,8 % méně než před rokem.

Lídrem v NŽP zůstává stále Česká pojišťovna. Pozici udržela i přes pokles objemu pojistného o 270 miliónů, což odpovídá ztrátě 2,7 %. V důsledku toho došlo ke snížení tržního podílu o 0,6%b. Její největší konkurent – Kooperativa – naopak mírně posílil a tak se České pojišťovně opět o něco přiblížil. Pojišťovna získala o 50 miliónů pojistného více, což je růst 0,6 % a posílení na trhu o 0,2%b.

Třetí nejsilnější pojišťovnou v NŽP je téměř tradičně Allianz, která ovšem tentokrát mírně ztratila, když dosáhla objemu pojistného meziročně o 30 miliónů menšího, což je pokles o 0,8 % a ztráta podílu o 0,1%b. Rostly však jiné tři pojišťovny z TOP10: ČPP (+70 miliónů, +3 %, růst podílu o 0,2%b), ČSOB Pojišťovna (+40 miliónů, +1,8 %, růst podílu o 0,1%) a UNIQA (+140 miliónů, +6,6 %, růst podílu o 0,4%b).

Trend se však nepodařilo zvrátit Generali, která nezastavila dlouhodobý pokles (-150 miliónů, -5,3 %, ztráta podílu o 0,4%b). Menší pojišťovny zaznamenaly celkový růst (+50 miliónů, růst souhrnného podílu o 0,2%b). Dařilo se jim však rozdílně. Nejvíce rostla AXA, ale zajímavý relativní růst zaznamenala i její partnerská AXA ŽP a dále také Wüstenrot. Ovšem některé pojišťovny naopak výrazněji ztrácely (pokles o více než 10 %): ČP Zdraví, Maxima, MetLife, Pojišťovna VZP a ERGO.

Silnější skupinou v NŽP je nadále PPF. Rozdíl vůči skupině VIG se sice opět meziročně snížil (o 560 miliónů, respektive o 1,5%b), ovšem zůstává stále velmi vysoký (1,3 miliardy, respektive 3,6%b).


Životní pojištění

Trh životního pojištění zaznamenal hluboký propad. Jeho příčinnou byly obrovské ztráty v jednorázově placeném pojistném. Celkový objem za 1. pololetí dosáhl 34,3 miliardy, což je o 6,4 % méně než před rokem. Běžně placené pojistné sice rostlo, ovšem tento růst nebyl dostatečný, aby kompenzoval propad jednorázů. Spíše jej jenom „kosmeticky“ vylepšil. Životní pojištění si pohoršilo i z pohledu běžného roku. Bylo dosaženo 68,6 miliardy pojistného, což je meziročně o 3,1 % méně. Běžně placené pojistné rostlo, ovšem jednorázově výrazně ztrácelo. V této souvislosti tedy nepřekvapí, že zhoršení zaznamenal trh i při hodnocení samotného 2. čtvrtletí. Celkový objem 16,9 miliardy totiž znamená propad o 13,8 %.

Životní pojištění je bohužel stále vnímáno a velkou částí zprostředkovatelů i prezentováno jako forma „výhodného“ spoření a to přes snahy dát mu jeho pravý smysl. Klienti se soustředí na výši zhodnocení a málo se věnují zajištění rizik souvisejících s jejich životem a zdravím. Místo toho si pořizují nákladné a málo likvidní spořící produkty. Investiční složka nepřináší zajímavý profit ani pojišťovně, a tak je sjednání takového pojištění výhodné většinou jen pro zprostředkovatele. Ti zintenzivnili svoji činnost především před koncem roku 2012 v souvislosti s koncem výjimky z antidiskriminační směrnice. Poté zájem o sjednávání nových pojištění pokles, což bylo znát i na nové produkci. U běžně placených smluv došlo za 1. pololetí k poklesu o 10,6 % v pojistném a o 8,1 % v počtu smluv. Snížil se také celkový počet smluv o 110 tisíc. Vzhledem k růstu běžně placeného pojistného, kde lze očekávat větší zastoupení rizikové složky, to však také znamená, že úroveň pojistné ochrany se mírně zlepšuje. To je ale jediná pozitivní zpráva, kterou lze z těchto hodnot vyčíst.

V produktové oblasti se objevily některé novinky spojené s penzijní reformou. Většina pojišťoven mající ve skupině nějakou penzijní společnost představila produkt „Pojištění schopnosti spořit“. Jedná se o určitou analogii pojištění schopnosti splácet v případě výpadku příjmů. Zpravidla jsou pojištěna rizika invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, doplněná někdy nějakou „malou“ smrtí. V souvislosti s penzijní reformou se objevil ještě další produkt snažící se ovšem být přímou konkurencí II. pilíře. Jde o klasické kapitálové životní pojištění marketingově zaměřené na osoby, kterým se nevyplatí vstoupit do II. pilíře z důvodu věku. II. pilíř byl však zatím pro penzijní společnosti spíše zklamáním a tak nelze očekávat, že by tyto produkty zaznamenaly nějaký výrazný úspěch.


Jak si stojí jednotlivé pojišťovny

Jedničkou na trhu životního pojištění je téměř nepřetržitě Česká pojišťovna. Svoje postavení udržela i přes opětovnou meziroční ztrátu. Ta ovšem byla menší, než byl průměr trhu a tak svůj tržní podíl navýšila. Dosáhla meziročně o 210 miliónů pojistného méně, což je pokles o 3,4 %, ale již avizovaný zisk podílu o 0,5%b. Následují dva členové skupiny VIG: Pojišťovna ČS a Kooperativa. Obě pojišťovny rostly, přičemž první z nich výrazněji, když získala o 450 miliónů pojistného více, což je růst o 9,9 % a znamená to posílení na trhu o 2,2%b. Opět se tak přiblížila České pojišťovně a zůstává tak jejím nejvýraznějším konkurentem v ŽP. Kooperativa posilovala méně, ovšem také slušně. Zaznamenala o 290 miliónů pojistného více, což je růst o 6,6 % znamenající navýšení tržního podílu o 1,6%b. Na čtvrté místo se dostala Komerční pojišťovna, která se již tradičně zaměřuje na jednorázově placené pojistné. Díky němu rostla velmi výrazně (+1,2 miliardy, +38,7 %, navýšení tržního podílu o 4%b). Následují dvě pojišťovny, které naopak ztrácely: ING poměrně hodně (-330 miliónů, -11 %, ztráta podílu o 0,4%b) a ČSOB Pojišťovna, která ztratila ještě několikanásobně více (-3,7 miliardy, -63,1 %, ztráta podílu o 9,6%b). Postavení menších pojišťoven se zlepšilo díky souhrnnému růstu o 570 miliónů (+14,8 %, zisk podílu o 2,4%b). Z této skupiny si polepšily především: AEGON, AXA-ŽP a Cardif. Rostly i Basler Leben a Maxima. Obě však z velmi malých základů. Více ztrácely (přes 5 %) naopak pojišťovny HVP a ERGO.

Skupina VIG je nadále v životním pojištění výrazně silnější než PPF a její náskok se opět o něco zvýšil. Nyní činí 3,3 miliardy, což je o 9,5%b tržního podílu. Meziročně tak došlo k navýšení o téměř 900 miliónů a o 3,1%b.

Kateřina Lhotská, nezávislá analytička

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články