Allianz: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni


			Allianz: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni
3.3.2011 Vývoj trhu

Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora (European Court of Justice) nemohou pojišťovny účtovat nižší pojistné ženám. Co to znamená pro klienty pojišťoven?

Allianz pojišťovna k této problematice zaujímá následující stanovisko.

Rozdílné kalkulace vycházejí z dlouhodobých statistik a časových řad, jejichž řeč je jednoznačná a ukazuje na odlišnou míru rizika u jednotlivých segmentů a to nejenom v rámci pohlaví, ale i věku a zdravotního stavu.

Allianz pojišťovna pracuje s nezávislými informacemi Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, ze kterých je zřejmé, že tyto statistické řady jsou u mužů a žen odlišné. Muži a ženy mají jinou délku dožití a trpí také jinými typy nemocí, jejich rizikové chování je tedy odlišné. Nejde o věc diskriminace, ale pojistné matematiky. Ze statistik úmrtnostních, zdravotních a jiných jednoznačně vyplývá rozdílnost pravděpodobnostních plnění.

V případě prosazení unisexového tarifu by pojišťovny musely změnit pojistné sazby tak, aby kompenzovaly statisticky podložené rozdíly u obou pohlaví. Z tohoto pohledu by to mohla být naopak diskriminace.

Allianz pojišťovna u neživotního pojištění s rozdělením na muže a ženy nepracuje, takže havarijního pojištění, povinného ručení či pojištění majetku se to v našem případě nijak nedotýká.

Allianz

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články