Analýza: Detailní pohled na pojišťovací byznys na Kypru


			Analýza: Detailní pohled na pojišťovací byznys na Kypru
4.5.2012 Vývoj trhu

V současnosti působí na Kypru více než 34 pojišťovacích společností. Jako člen Evropské unie láká ostrov některé velké mezinárodní  hráče v pojišťovnictví. Jde zejména  o ty, kteří hrají klíčovou roli na trzích východního Středomoří, Středního východu, Ruska a Společenství nezávislých států.

Až do roku 1960 (rok, kdy se stal Kypr nezávislým na Británii) bylo pojištění poskytováno povětšinou britskými pobočkami, umístěnými na Kypru. V roce 1967 stát vydal zákon o pojistných společnostech, což umožnilo založení místních pojišťovacích společností a transformaci bývalých poboček na nezávislé pojišťovny. To pomohlo kyperskému trhu v expanzi a to jak v počtu pojišťoven, tak v objemu tohoto byznysu.

Velký počet pojišťoven

Kyperský domácí pojistný sektor je vysoce konkurenceschopný a sofistikovaný, především kvůli velkému počtu poskytovatelů pojistných služeb. Jde o 34 pojistných společností, které operují na domácím trhu, včetně pěti evropských firem a tří firem mimo EU a 6 dalších šesti mezinárodních pojistných a zajistných společností, které poskytují služby výhradně mimo území Kypru. Dohled a regulaci má na starosti dozor nad pojišťovnami, jmenovaný ministerstvem financí .

Většina z velkých pojišťoven na Kypru má bankovní zázemí, což znamená, že tyto společnosti jsou dceřiné společnosti bank. Například v životním segmentu je to Laiki Cyprialife a Eurolife. Tyto pojišťovny měly největší podíl na trhu v roce 2010 (každá z nich okolo  30  %), nasledovala je Univerzal Life s 15 %. V neživotním  pojištění vedla pojišťovna Laiky, dceřiná společnost Marfin Laiky Bank a Genral Insurance of Cyprus.

Banky obvykle expandují do zahraničí, hlavně do Ruska, na Balkán a do zemí patřících do Společenství nezávislých států a pojišťovny, které jsou jejich součástí, je následují. Kromě toho využívá téměř 400 pojišťoven z EU možnosti poskytovat přeshraniční služby na Kypru. Zatímco oficiální čísla o operacích založených na systému jednotného evropského pasu na společném evropském trhu nejsou dostupná, pojišťovací experti odhadují, že se tento způsob bude v následujících několika letech rozšiřovat.

Trh na růstové křivce

Růst trhu v průběhu roku 2010 byl významný. Data publikovaná IAC (Asociace kyperských pojistitelů) ukazují v roce 2010 hrubé předepsané pojistné ve výši 761,6 mil eur, což představuje nárůst o 71 % z 446 mil. eur v roce 2001. Životní pojištění v roce 2010 činilo 375,2 mil. eur, zatímco v neživotním segmentu dosáhlo objemu 386,4 mil. eur. Odvětví zaznamenalo v roce 2010 6% růst v předepsaném  pojistném na životní pojištění a 4% v segmentu neživotního pojištění. Tento růst pokračoval také v roce 2011, kde  pojistné za celý rok v neživotním pojištění  dosáhlo 402 mil. eur, což je 1,24%  růstová změna oproti roku 2010.

Kyperské pojistné odvětví s více než 2000 zaměstnanci a dalšími 2000 zprostředkovateli produkuje 4-5 % HDP, což je méně než globální průměr, jež činí  9 %. Je tu tedy velký prostor pro výrazný růst. Životní pojištění ukazuje velký potenciál – 6% růst oproti roku 2010. Poptávka vzrostla kvůli výzvě stárnutí populace na Kypru  a uvažované penzijní reformě, neboť i Kypr poznal, že podobně jako ostatní západní země má problém z  financováním penzijního systému. Předpověď, týkající se počtu seniorů, hovoří o trojnásobeném růstu v následujících několika dekádách. Pojišťovny proto vidí velkou příležitost v poskytování soukromých pojistných smluv, zabezpečujících lidem penzi, . Vláda tento postup podporuje,a otevítá tak pojišťovnám trh.

Další výhodou je kyperský daňový systém včetně nulového zdanění kapitálových zisků a dividend.

Potenciál pro další hráče

Výzvou pro pojistné odvětví na Kypru je  nutnost zavedení regulatorních požadavků Solvency II.  Zatímco deadline  roku 2013 bude s největší pravděpodobností posunuta na rok 2014, spousta společností zřejmě nebude schopna vyhovět požadavkům, takže pravděpodobně nastane redukce v počtu hráčů na trhu, kteří uvolní místo větším společnostem s větším kapitálem. K první fúzi již došlo mezi Interlife, která spojila síly síly s řeckou pojišťovací společností Demco v roce 2011, nyní se tato společnost jmenuje Prime Insurance.

Přestože je ostrovní pojišťovnictví jen malé v mezinárodním měřítku, členství v EU, strategické umístění, nízké zdanění a spousta dalších fiskálních výhod, to vše ukrývá velký potenciál pro společnosti, hledající místo, kam expandovat.

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS