Běžně placené pojistné – sázka na stabilitu


			Běžně placené pojistné – sázka na stabilitu
2.11.2012 Vývoj trhu

Běžně placené pojistné v 1. pololetí 2012 meziročně rostlo o 840 miliónů a dosáhlo tak objemu 21,7 miliardy. To odpovídá růstu o 4%, což je o něco méně než po 1. čtvrtletí (4,5%). V běžném roce bylo dosaženo objemu pojistného ve výši 41,3 miliardy, což je nárůst o 3,3%. Za samotné 2. čtvrtletí bylo předepsáno téměř 10,7 miliardy pojistného, což je meziročně o 3,5% více. Běžně placené pojistné znamená již tradičně stabilizační složku, která mírní dopady výkyvů v jednorázech do celkového objemu pojistného v ŽP. Většina z pojišťoven se snaží trpělivě budovat kmen běžně placených smluv pro zajištění perspektivy stabilního a předvídatelného vývoje. Vedle toho znamená běžně placené pojistné také zpravidla větší zastoupení profitabilní rizikové složky a i proto je zajímavější alternativou.

„Jedničkou“ na trhu běžně placeného pojistného zůstává stále Česká pojišťovna. A přestože i zde svoji pozici pomalu ztrácí, její dominance je asi ze všech sledovaných oblastí největší. Meziroční pokles činí 90 miliónů, což je 1,7% a z toho plynoucí ztráta podílu o 0,5%b. Na druhém místě je Kooperativa, která naopak o něco posílila. Podařilo se jí navýšit objem pojistného o 140 miliónů, což je růst o 5,1% a tím zvýšit podíl o 0,1%b. Po krátkodobém poklesu na čtvrté místo na konci roku 2011 se vrátila na pozici „trojky“ Pojišťovna ČS. Získala meziročně o 280 miliónů pojistného více, což je růst o 12,2% a zisk podílu 0,9%b. Rostla i čtvrtá ING, ovšem méně než Pojišťovna ČS, což jí stálo třetí místo. Konkrétně navýšila objem pojistného o 160 miliónů, což je růst 7,2% a posílení na trhu o 0,3%b. Pátá ČSOB Pojišťovna v běžně placeném pojistném mírně ztratila (-4 milióny, -0,3%, pokles podílu o 0,3%b), nicméně uhájila těsně postavení před šestou Generali (+70 miliónů, +5,6%, zisk 0,1%b). Na běžně placené pojistného chtějí sázet i menší pojišťovny (+40 miliónů, +1,2%, ale souhrnné oslabení o 0,4%b). Mezi nimi se dařilo relativně nejvíce rostoucím pojišťovnám (více než trh) AEGON, Aviva a Maxima (ta ovšem rostla z velmi malého základu). Naopak výrazně ztrácely (více než 10%) pojišťovny HVP a Victoria Volksbanken.

Rozdíl mezi oběma skupinami je stále poměrně výrazný ve prospěch PPF a to i přes jeho meziroční snížení z 6,1%b na 3,7%b. Odpovídá to 800 miliónům pojistného.

Vývoj objemu běžně placeného pojistného v ŽP dokumentuje následující přehled. Obsahuje jeho hodnoty včetně podílu na trhu za poslední čtyři roky (pojistné v miliónech CZK, „%“ značí tržní podíl, poslední sloupec obsahuje pořadí).

Údaje v tabulce vypovídají především o postupném ztrácení podílu na trhu a objemu pojistného v případě České pojišťovny, relativně stabilním postavení Kooperativy a naopak o rychlém růstu Pojišťovny ČS. ING se snad podařilo zastavit pokles, zatímco ČSOB Pojišťovna a Generali jsou poměrně stabilní.

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS