Běžně placené pojistné – sázka na stabilitu


			Běžně placené pojistné – sázka na stabilitu
23.12.2011 Vývoj trhu

Běžně placené pojistné v období leden-září 2011 meziročně rostlo o 850 miliónů a dosáhlo tak objemu 31,5 miliardy. O něco zrychlilo růst na 2,8 % (z 1,7 % po 2. čtvrtletí). V souhrnu celého dosavadního průběhu roku sice stále zaostává za růstem jednorázově placeného pojistného, ale zatímco to začíná pomalu ztrácet dynamiku, běžně placené pojistné zvolna zrychluje.

Je to dáno tím, že se většina z pojišťoven snaží trpělivě budovat kmen běžně placených smluv pro zajištění perspektivy stabilního a předvídatelného vývoje. Vedle toho znamená běžně placené pojistné také zpravidla větší zastoupení profitabilní rizikové složky. Podle výsledků běžného roku došlo k navýšení objemu pojistného dokonce o 4,7 % a dosáhlo 42,4 miliardy. Zrychlení vývoje dokládá i pohled na výsledek za 3. čtvrtletí, kdy bylo předepsáno 10,7 miliardy pojistného, což je meziročně o 4,9 % víc.

Výsledky pojišťoven

„Jedničkou“ na trhu běžně placeného pojištění zůstává stále Česká pojišťovna, přestože i zde svoji pozici pomalu ztrácí. Důvodem je s největší pravděpodobností postupné dožívání starých smluv, z nichž část byla sjednána ještě v období dominance, a které se nedaří nahrazovat novou produkcí. Meziroční pokles činí 280 miliónů, což je 3,3 %. Tomu odpovídá ztráta podílu 1,6%b.

Na druhém místě je Kooperativa, které se naopak podařilo navýšit objem pojistného o 280 miliónů, což je růst o 7,1 % a tím zvýšit podíl o 0,5%b.

Po poklesu v minulém čtvrtletí na místo čtvrté, se tentokrát opět stala „trojkou“ ING. Získala ovšem meziročně o 90 miliónů pojistného méně, což je pokles o 2,4 % a ztráta podílu 0,6%b. Přes růst o 500 miliónů pojistného (+16,4 %) v porovnání se stejným obdobím roku 2010 a posílení na trhu o 1,3%b, klesla na čtvrté místo Pojišťovna ČS.

Pátá ČSOB Pojišťovna v běžně placeném pojistném posilovala a dosáhla o 140 miliónů pojistného více, což je růst o 7,3 % a posílení o 0,3%b. Je těsně následovaná Generali na šestém místě (+50 miliónů, +2,7 %, beze změny podílu).

Na stabilní růst prostřednictvím běžně placeného pojistného chtějí sázet i menší pojišťovny (+190 miliónů, +4,8 %, souhrnné posílení o 0,3%b).

Rozdíl mezi oběma skupinami je stále poměrně výrazný ve prospěch PPF a to i přes meziroční snížení podílu na trhu (o 1,6%b) a zvýšení na straně VIG (o 1,7%b). Nyní činí 5,5%b.

 Podíl pojišťoven na trhu běžně placeného ŽP za leden - září 2011

 

Výsledky za 3. čtvrtletí v běžně placeném pojistném

Vzhledem k tomu, že běžně placené pojistné je poměrně stabilně rozložené v čase, nepředstavují čtvrtletní výsledky zpravidla žádné překvapení, ale tentokrát jsme přeci jen určité posuny zaznamenali.

Nejúspěšnější byla Česká pojišťovna a také z tohoto pohledu její pozice oslabuje. Projevilo se to snížením objemu pojistného o 60 miliónů, což je o 2,2 % méně a ztráta 1,8%b podílu na trhu.

Druhou nejsilnější pojišťovnou se stala na první pohled překvapivě ING, které se podařilo po pololetním poklesu získat o 400 miliónů víc pojistného než ve 2. čtvrtletí. Meziročně to znamenalo zvýšení objemu o 150 miliónů, což je růst o 11,5 % a zisk 0,8%b tržního podílu.

Kooperativa, které se podařilo objem pojistného meziročně zvýšit o 100 miliónů, což je o 7,5 % a posílila tak svoji pozici na trhu o 0,3%b, se stala „trojkou“.

Za ní skončila Pojišťovna ČS, která také zvýšila objem pojistného. Předepsala o 170 miliónů více, což je růst 16,4 % a posílení na trhu o 1,1%b.

Objem pojistného zvýšila nepatrně i pátá ČSOB Pojišťovna (+10 miliónů, +1,6 %, což znamenalo ztrátu podílu o 0,2%b) a o něco více šestá Generali (+30 miliónů, +5,3 %, což znamenalo zachování podílu).

Menší pojišťovny ve 3. čtvrtletí získaly meziročně o 40 miliónů pojistného více, což je souhrnný růst o 3 %, ale mírná ztráta celkového podílu na trhu o 0,2%b.

Skupina PPF byla úspěšnější než skupina VIG. Ovšem podobně jako v případě některých jiných ukazatelů i zde se vzájemná pozice vyrovnává. Meziročně došlo k výraznému snížení rozdílu z 7,4%b na 4,2%b.

Porovnání nejsilnějších pojišťoven s 1. čtvrtletím ukazuje tabulka (pojistné v miliónech CZK, „%“ značí tržní podíl, poslední sloupec obsahuje pořadí):

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články