Budoucnost jednorázů – 4.díl


			Budoucnost jednorázů – 4.díl
13.7.2012 Vývoj trhu

Zatím jsme se v našem miniseriálu zabývali především minulostí. Ale jaká bude budoucnost jednorázů? Jak budou vypadat produkty, jak se na nich podepíše probíhající dluhová krize a jak reformy v daňové a penzijní oblasti? Řada odborníků působících v pojišťovnictví zastává názor, že jednorázy jsou absolutně nepredikovatelné a jde především o schopnost umět rychle reagovat na vzniklou příležitost. To znamená umět produkt brzo vyvinout a nabídnout. Je to do značné míry pravda. Ovšem přesto existují některé skutečnosti, které mohou signalizovat, že ten pravý čas na vývoj se blíží a příležitost je obrazně řečeno „za dveřmi“.

Jaký bude produkt budoucnosti?

Pojišťovny před lety vytvořily ve veřejnosti ne právě šťastnou představu, že ŽP je produkt sloužící ke spoření a zhodnocování vložených prostředků. U běžně placených produktů se jen zvolna daří tento zažitý nesmysl vyvracet. U jednorázů toto vnímání stále přetrvává. Nutno poznamenat, že ne úplně neprávem, protože jednorázové RŽP je poměrně nešťastné řešení. Zhodnocovat prostředky lze však různými způsoby. Ideální produkt schopný obstát v konkurenci ostatních finančních nástrojů by měl tedy mít tyto vlastnosti:

 • jednoduchost a transparentnost z pohledu zájemce o pojištění

 • zhodnocení vložených prostředků vyšší než při investování do fondů srovnatelné strategie (alespoň o daň zaplacenou z výnosu při dožití pojištění)

 • nedostatečné zhodnocení nebude nahrazováno „daňovou výhodou“

 • dosažení likvidity srovnatelné s produkty slibující dosažení podobného čistého výnosu (částečný odkup bez sankčních poplatků po nějaké době)

 • jasné vysvětlení garance daného produktu (garance vložené částky, nebo zhodnocení)

 • více variant stejného produktu s rozdílnou mírou investičního rizika

Co ovlivňuje zájem

Jsou situace, které slibují zvýšený zájem o jednorázy a připravená pojišťovna má tak šanci být výrazným způsobem obchodně úspěšná. Na základě „historických“ zkušeností a znalostí zákonitostí trhu lze tyto okolnosti odhadnout. Které to jsou, jak se projevují a jaký mohou mít dopad?

Ekonomické podmínky

Obvykle se tvrdí, že zvýšený zájem o jednorázy v letech 2009 a 2010 souvisel se zhoršeným ekonomickým klimatem. Proč však nenastal obdobný boom v roce 2011? Zájem z období „první krize“ totiž souvisel s obavami klientů z krachů zasažených bank a hledáním alternativních možností spořit. Ukazuje se, že ekonomické podmínky nemají přímý vliv na zájem klientů o jednorázy. Není však vyloučeno, že jejich změna může spustit nějaký jev, který již vliv na preference zájemců má.

Situace na trhu

Za rozvojem jednorázů stál i jeden z jevů každého trhu – kopírování konkurence. V okamžiku, kdy se objevily první obchodně úspěšné produkty, vznikl pocit, že jednorázy jsou tím pravým. Toto vnímání bylo ještě přiživováno marketingovými aktivitami stimulujícími poptávku a následně i nabídku. Pokud se v budoucnosti objeví na trhu produkt, jehož skutečný obchodní úspěch bude navíc propagačně podpořen, nejspíš něco podobného nabídnou brzo i další pojišťovny. Nějakou dobu pak potrvá, než dojde opět ke stabilizaci.

Regulace

Na jednorázově placené ŽP mají samozřejmě velký vliv chystané změny v legislativě. Některé z nich mohou tomuto typu produktu situaci ztížit, některé se zdají být neutrální, ovšem prakticky žádná blížící se změna jednorázům „život“ neulehčí. Podívejme se na ty nejvýznamnější. Mezi ty patří nejspíš Solvency II. Jedním z dopadů této směrnice může být snaha omezovat garance a to bude mít nejspíš dopad na snížení zájmu u konzervativnějších klientů. V případě IFRS 4 (fáze II) by pak mohlo nezařazení spořícího pojistného do výnosu snížit motivaci u pojišťoven „nafukovat“ jeho objemy. Novela zákona o pojistných zprostředkovatelích přináší širší informační povinnost především u spořících produktů, což by snížit zájem zprostředkovatelů tento produkt nabízet. Neutrální dopad pak bude mít pravděpodobně nový Občanský zákoník a zákaz „diskriminace“ (Unisex).

Dluhová krize

Jedním z rozhodujících faktorů, který bude ovlivňovat ekonomické klima v několika příštích letech je dluhová krize. O jejím vývoji se lze jen domnívat, protože věrohodné prognózy neexistují. Dopady na jednorázy budou záviset na tom, jak se dluhová krize podepíše na kapitálových trzích a jejich volatilitě. Pokud bude vysoká (což není vyloučeno) je výhodnější spořit menší částky pravidelně, než jednorázově částky vyšší. Pak by se do skončení dluhové krize větší rozvoj jednorázů očekávat nedal.

Jednorázové ŽP a penzijní reforma

Penzijní reforma může mít na jednorázy pozitivní vliv v tom smyslu, že předestírá obecně problematiku vytváření finančních rezerv na stáří. Přímý vliv na růst objemů pojistného bude mít pojištění důchodu uzavíraná účastníky penzijního spoření, když dosáhnou důchodového věku. Budou uzavírána jako jednorázová ŽP. V nejbližších letech bude jejich vliv malý, postupně však poroste.

Reforma penzijního systému je doprovázena také určitými politickými riziky. Jednou z možných variant vývoje je změna nebo i zrušení systému po příštích parlamentních volbách. Není zřejmé, zda jde jen o opoziční rétoriku, která ustane, až by měla být prakticky realizována. Nebo zda se jedná o skutečně vážnou hrozbu. Pak by bylo možné, že lidé znejistění vývojem budou hledat bezpečné spoření „z dosahu státu“. V jistém smyslu by se jednalo o analogii s obavami v období krize.

Jednorázové ŽP a daňová reforma

Daňová reforma není v současné době úplně ukotvená a tak lze v této oblasti jen velmi špatně předvídat. Některé předchozí návrhy by mohly pomoci zvýšit zájem o jednorázové ŽP. Patří mezi ně:

 • úprava daňové povinnosti u výnosů z investic

 • změna zákona omezující tzv. denní úročení

Vedle toho existuji samozřejmě i opatření, která naopak mohou zájem snížit. To jsou například tato:

 • snížení odpočitatelné částky zaplaceného pojistného na ŽP nebo její zrušení

 • zavedení daně z předepsaného pojistného, pokud by se vztahovala i na spořící složku ŽP

 • jakýkoliv jiný zásah zvýhodňující jednu skupinu produktů

Konkurenční finanční produkty

Jak již bylo uvedeno, jednorázové ŽP je chápáno jako jedna z variant spoření (investic). Proto je logické, že pojišťovny nesoupeří o potenciálního klienta jen mezi sebou, ale i s ostatními institucemi nabízející odlišné finanční produkty. Které finanční produkty založené na jednorázových vkladech jsou tou pravou konkurencí? Jsou to především spořicí účty a přímé investice do cenných papírů včetně prodeje státních dluhopisů ČR svým občanům. Naopak se není třeba srovnávat například s termínovanými vklady, akciemi, dluhopisy a investicemi do nemovitostí.

Pár slov na závěr…

Jak jsme uvedli již na začátku, tento miniseriál čerpal z rozsáhlé analýzy zpracované společností Ness. Obsahuje detailnější vysvětlení uvedených zjištění, řadu dalších informací i bohatou statistickou část. Analýzu je možno získat po registraci zdarma zde.

Kateřina Lhotská, NESS

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články