ČAP: Lidé si více pojišťují životní rizika


			ČAP: Lidé si více pojišťují životní rizika
2.5.2012 Vývoj trhu

Pojistný trh se se ztrátou jednoho procenta ocitl v záporných hodnotách. Potvrdily to výsledky členských pojišťoven ČAP za I. čtvrtletí letošního roku. Pokles objemu předepsaného pojistného způsobil zejména propad jednorázově placeného životního pojištění o téměř 3 miliardy korun meziročně a přetrvávající pokles cen pojištění vozidel. Naopak pozitivním trendem je přibývající zájem o pojistnou ochranu životních rizik.

  • Celkový objem předepsaného pojistného, se zohledněním úpravy jednorázového pojistného v životním pojištění a zajištění postupovaného mezi členy ČAP, poklesl bezmála o 250 milionů korun.

  • Předpis jednorázově placeného životní pojištění se snížil o 30,2 %, naopak u běžně placeného vzrostl o téměř 5 %.

  • Počet smluv v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se zvýšil o 130 tisíc, přičemž předepsané pojistné kleslo meziročně o více než 7 %.


Významný posun je zřejmý v oblasti životního pojištění. Jednorázově placené životní pojištění, které dlouhodobě drželo pojistný trh v plusových číslech, se propadlo ovíce než 30 %. U nově uzavřených jednorázově placených smluv klesla průměrná částka pojistného z 255 na 115 tis. Kč. Narůstající dynamika je však patrná u produktů s běžně placeným pojistným, kde předpis pojistného stoupl bezmála o 500 mil. Kč a současně narostl i objem nových smluv o téměř 20 %. „Zvyšující se zájem o produkty zaměřené na krytí rizik je jednoznačně pozitivní zprávou,“ konstatuje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora. „Chci věřit, že občané začínají chápat potřebu vyšší pojistné ochrany.“ Dodává však, že i přes 23% meziroční navýšení počtu nových smluv stále mírně klesá propojištěnost u smluv životního pojištění.

Naopak nepříznivá situace zůstává nadále na trhu neživotního pojištění. Dlouhodobě nízké ceny pojištění vozidel zapříčinily ztrátu 440 mil. Kč z předepsaného pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, a to i přesto, že stoupl počet smluv o více než 100 tisíc kusů. „Jelikož podíl pojištění motorových vozidel představuje více než 40 % předpisu neživotního pojištění, nemohl aktuální nepříznivý vývoj odvrátit ani růst předpisu v průmyslovém pojištění,“ komentuje vývoj v neživotním pojištění Tomáš Síkora a doplňuje: „Za posledních 6 let se cena pojištění pro motoristy snížila o téměř 23 %, přičemž vliv na pokles objemu pojistného dosud mají i nedostatečně uplatňovaná pravidla malusů u vysoce škodových řidičů.“


ČAP opět zpřesnila metodiku vykazovaných statistik u neživotního pojištění. Pro větší přesnost výsledných statistických údajů sleduje ČAP nyní i data související se zajištěním postoupeným mezi členskými pojišťovnami ČAP. „Při dosavadním vykazování účetních hodnot předepsaného pojistného u neživotního pojištění docházelo k započítávání i pojistného za zajištění převzaté jinou členskou pojišťovnou, což tvořilo částečnou duplicitu vykazování předpisu. Provedené očištění předepsaného pojistného u tohoto segmentu vede ke zpřesnění vykazovaných statistik a reálnějšímu obrazu o výkonu pojišťovnictví,“ vysvětluje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

ČAP

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS